Dodatkowy milion złotych w Budżecie Obywatelskim przyjęty przez radnych – BO Gdynia

Dodatkowy milion złotych w Budżecie Obywatelskim przyjęty przez radnych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Dodatkowy milion złotych w Budżecie Obywatelskim przyjęty przez radnych

Kropeczki jako tło sekcji

Jak uczcić stulecie Gdyni, które obchodzić będziemy w 2026 roku? Wpływ na to mogą mieć także mieszkańcy i mieszkanki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024! Dodatkowy milion złotych w ramach nowego zakresu tematycznego projektów miejskich – z okazji obchodów setnej rocznicy nadania Gdyni praw miejskich – to propozycja zmian, które zostały przyjęte na sesji Rady Miasta. Teraz projekt będzie opiniować Rada ds. Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski to możliwość wpływu w najbliższym otoczeniu – według pomysłów mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Najpierw zgłaszają projekty, a potem decydują w głosowaniu, które z nich powinny zostać zrealizowane przez Miasto. Tym samym 10 dotychczasowych edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego to aż 730 projektów wskazanych do wdrożenia!

Projekt uchwały wprowadzającej nowy zakres tematyczny Budżetu Obywatelskiego został przedstawiony radnym na sesji Rady Miasta (24 stycznia) i przyjęty. Teraz temat zostanie skierowany do zaopiniowania przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły poznamy więc w przyszłym tygodniu.

W uzasadnieniu projektu zapisano, że nowy zakres tematyczny zwiększyłby pulę środków miejskich gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego o milion złotych.

– „Projekty miejskie” to kategoria inicjatyw gdyńskiego BO, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładają realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. Jubileuszowy Budżet Obywatelski świetnie się  w to wpisuje. Propozycja przewiduje, że projekty składane w tym zakresie mogą dotyczyć wyłącznie działań popularyzujących historię miasta lub wspierających budowanie lokalnej wspólnoty. Na realizację dodatkowego zakresu tematycznego przeznaczony zostanie dodatkowy milion złotych z budżetu Miasta, możliwości są więc duże. Jak przy każdej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego jestem bardzo ciekawy pomysłów mieszkańców i mieszkanek – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. 

ETAP SKŁADNIA PROJEKTÓW OD 1 LUTEGO

Pomysły do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego mogą składać wszystkie osoby zamieszkujące w naszym mieście – bez względu na wiek oraz obywatelstwo. Co więcej, można złożyć ich nieograniczoną liczbę dla dowolnej dzielnicy. Wszystkie projekty -powinny spełniać wymóg ogólnodostępności oraz wpisywać się w zadania własne gminy i powiatu.

Katalog projektów dzielnicowych możliwych do realizacji jest szeroki. To m.in.: sport, rekreacja, kultura, edukacja, komunikacja i organizacja ruchu, ochrona środowiska, zdrowie, pomoc społeczna, przestrzeń publiczna czy zieleń miejska. Mogą to być zarówno projekty inwestycyjne, jak i miękkie, dotyczące organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań sąsiedzkich, itp.

Projekty w gdyńskim Budżecie Obywatelskim można składać w dwóch zakresach: dotyczącym konkretnej dzielnicy oraz miejskim, czyli obejmującym całe miasto lub jego znaczną część. Te pierwsze dzielone są na tzw. małe (o wartości do 20 000 złotych) oraz duże (przewidujące wykorzystanie maksymalnie 90% środków puli dzielnicy). Natomiast projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego koncentrują pomysły na inicjatywy związane z adaptacją do zmian klimatu oraz ochroną środowiska.

Każda osoba składająca projekt będzie mogła skorzystać z pomocy urzędników. Odbędą się bowiem konsultacje online Budżet Wieczorową Porą, a także całodniowy Maraton Pisania Projektów w UrbanLab Gdynia. Chętni będą mogli także skonsultować swoje pomysły i zadać pytania podczas spotkań informacyjnych w Domach Sąsiedzkich w Przystaniach. Szczegółowe terminy zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl.

Etap składania wniosków w BO2024 potrwa od 1 do 29 lutego.