Projekty BO2023 przekazane do realizacji! – BO Gdynia

Projekty BO2023 przekazane do realizacji!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Projekty BO2023 przekazane do realizacji!

Kropeczki jako tło sekcji

12 jednostek i wydziałów Urzędu Miasta oraz trzy szkoły wdrażać będą zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego 2023. Wnioski wyłonione w głosowaniu zostały już rozdzielone między urzędników, co znaczy, że będą mogły być realizowane od kolejnego roku budżetowego, czyli od stycznia 2024. Efekty będą widoczne w zależności od złożoności konkretnego wniosku, średni czas realizacji projektu inwestycyjnego to dwa-trzy lata.

Głosowanie w BO2023 odbyło się w dniach 4-19 września, a głosami mieszkańców i mieszkanek wskazanych do realizacji zostało łącznie 90 inicjatyw: 85 dzielnicowych, dwa miejskie oraz trzy w ramach premii „Projekt +1”. To wszystko pomysły gdynian i gdynianek, które przełożyli na formularze wniosków, a następnie promowali wśród sąsiadów.

Zwycięskie projekty tegorocznej edycji realizować będzie 12 jednostek i wydziałów Urzędu Miasta oraz trzy szkoły. To Laboratorium Innowacji Społecznych, Gdyńskie Centrum Kultury, Gdyńskie Centrum Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna, Wydział Edukacji UM, Wydział Inwestycji UM, Wydział Kultury UM, Wydział Ogrodnika Miasta, Wydział Środowiska, Zarząd Dróg i Zieleni, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Zarząd Komunikacji Miejskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 12, SP nr 31 i Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych. Listę projektów i przypisanych do nich jednostek i wydziałów można zaleźć tutaj.

– Zaangażowanie mieszkańców to siła napędowa Budżetu Obywatelskiego, przed nami realizacja ich pomysłów. To etap, na który wszyscy czekaliśmy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Czas realizacji projektów jest różny, w zależności od zapisów konkretnego wniosku. Projekty miękkie zwykle są realizowane w ciągu jednego roku, inwestycyjne w ciągu dwóch-trzech. Oczywiście zdarzają się projekty realizowane dłużej lub krócej, a powody są różne. Czasem jest to problem z wyłonieniem wykonawcy, czasem np. konieczność przełożenia instalacji podziemnych.

To, że za realizację projektów wybranych w BO odpowiadają komórki Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdyni oznacza, że to urzędnicy przeprowadzają wszystkie niezbędne procedury związane z przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem inwestycji. Na ogół konsultują się z autorami wniosków w sprawie szczegółów. Osoby, które złożyły zwycięskie projekty, mogą się więc spodziewać telefonu lub wiadomości e-mail od urzędnika.

Realizacja projektów inwestycyjnych zwykle składa się z siedmiu etapów:

  • Etap 1: Wystąpienie o wydanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym. W przypadku realizacji inwestycji na gruntach prywatnych, Urząd Miasta Gdynia podpisuje umowę użyczenia gruntu. Ten etap trwa zwykle około miesiąca – tyle zajmuje przeciętnie rozpatrzenie wniosku lub podpisanie umowy.
  • Etap 2: Procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla danej inwestycji. Trwa to około miesiąca, włącznie z przygotowaniem niezbędnych dokumentów (np. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
  • Etap 3: Przygotowanie dokumentacji projektowej, co jest niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Czas przygotowania takiego postępowania to od jednego do półtora miesiąca.
  • Etap 4: Sprawdzenie dokumentacji projektowej i ewentualne korekty. Ten etap trwa od dwóch do czterech miesięcy.
  • Etap 5: Złożenie wniosku o wydanie zgody na realizację danej inwestycji. Czas oczekiwania to od około miesiąca (w przypadku przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) do dwóch miesięcy (gdy niezbędne jest wydanie pozwolenia na budowę).
  • Etap 6: Wybór wykonawcy projektu – zwykle w drodze przetargu, który wymaga zastosowania określonych procedur. Trwa to najczęściej około półtora miesiąca.
  • Etap 7: Realizacja inwestycji. Czas jej trwania zależy od projektu, jego skali i skomplikowania. Zazwyczaj samo wykonanie projektu trwa około od dwóch do trzech miesięcy.

Stany realizacji wszystkich projektów dostępne są na stronie internetowej bo.gdynia.pl. Tam dostępny jest także raport z przebiegu całego tegorocznego procesu.