BO2023: zaczynamy weryfikację merytoryczną! – BO Gdynia

BO2023: zaczynamy weryfikację merytoryczną!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. BO2023: zaczynamy weryfikację merytoryczną!

Kropeczki jako tło sekcji

329 projektów dzielnicowych i dziewięć miejskich – tyle projektów złożonych do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego przeszło pozytywnie weryfikację ogólną. To jednak jeszcze nie koniec. Teraz rozpocznie się ich dalsza analiza, a w przypadku pomysłów na działania ogólnomiejskie -przygotowywania do konsultacji z autorami i mieszkańcami. Wszystko po to, by inicjatywy, które trafią pod głosowanie mieszkańców, były możliwe do realizacji.

Weryfikacja projektów BO2023 rozpoczęła się 22 lutego, czyli zaraz po etapie składania formularzy przez mieszkańców. To jeden z najdłuższych etapów całego procesu, a podzielony jest na dwa działania. Pierwsze to weryfikacja formalna, prowadzona przez zespół Laboratorium Innowacji Społecznych.

– Weryfikacja to bardzo ważny element Budżetu Obywatelskiego. Im bardziej dopracowany projekt, tym płynniej może przejść jego realizacja. Dlatego jeszcze na tym etapie osoby składające projekty mogą doprecyzowywać swoje pomysły lub i łączyć siły z innymi autorami, jeśli w okolicy zostały zgłoszone podobne inicjatywy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Sprawdzaliśmy kompletność złożonych wniosków, czy projekty zawierały wszystkie niezbędne załączniki oraz czy zgadzały się numery działek z lokalizacją wskazaną przy wnioskach w celu sprawdzenia ich własności. Kontaktowaliśmy się z autorami i autorkami w przypadkach, kiedy potrzebne były uzupełnienia lub wyjaśnienia. W większości przypadków zakończyło się to pozytywną weryfikacją – mówi Magdalena Warmowska, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Tym samym do dalszych analiz skierowano 338 projektów, w tym 329 dzielnicowych oraz dziewięć miejskich. 11 zweryfikowano negatywnie, ze względu na braki formalne. Dwa projekty zostały wycofane przez autorów jeszcze przed rozpoczęciem analizy. W przypadku jednego z projektów wydłużono czas weryfikacji, zgodnie z decyzją dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.

Wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, teraz będą sprawdzane pod kątem techniczno-finansowym i możliwości ich realizacji w podanej lokalizacji (w przypadku projektów inwestycyjnych). To znaczy, że będą analizowane przez jednostki i wydziały Urzędu Miasta, które w razie zwycięstwa zgłoszonej inicjatywy mogłyby ją realizować.

– Teraz analizowane będą m.in. kosztorysy oraz zgodność z miejskimi planami i strategiami. Jeśli zajdzie taka potrzeba, znów będziemy kontaktować się autorami i autorkami projektów. Co ważne, projekty miejskie będą dopracowywane w trakcie konsultacji pomysłodawców i pomysłodawczyń z urzędnikami. W spotkaniach będą mogli wziąć udział także zainteresowani mieszkańcy – mówi Magdalena Warmowska.

Terminy konsultacji projektów miejskich zostaną opublikowane na profilu Facebook Budżetu Obywatelskiego. Analiza merytoryczna wszystkich projektów zakończy się do 23 czerwca.

Jeśli wniosek zostanie ostatecznie uznany za niemożliwy do realizacji, jego autor będzie mógł się odwołać od oceny w ciągu trzech dni roboczych od uzyskania informacji o wyniku oceny i jego uzasadnieniu. Składanie odwołań będzie możliwe do 28 czerwca.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona do 18 sierpnia. Głosowanie potrwa od 4 do 18 września. Wyniki poznamy kilka dni później.

Wyniki weryfikacji formalnej projektów dzielnicowych

Wyniki weryfikacji formalnej projektów miejskich