Projekty zwycięskie BO2022 przekazane do realizacji! – BO Gdynia

Projekty zwycięskie BO2022 przekazane do realizacji!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Projekty zwycięskie BO2022 przekazane do realizacji!

Kropeczki jako tło sekcji

Rozpoczęły się przygotowania do realizacji zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2022. Rozdzielone między jednostki i wydziały Urzędu Miasta zostały już wszystkie 86 pomysły mieszkańców i mieszkanek. To z przedstawicielami tych komórek i instytucji będzie można kontaktować się, by uzyskać więcej informacji o stanach realizacji wybranych w głosowaniu inicjatyw. Co więcej, gotowy do pobrania i przeczytania jest także raport podsumowujący tegoroczną edycję BO.

84 projekty dzielnicowe oraz dwa miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego – tyle projektów gdynian i gdynianek zostało wybranych do realizacji w ramach BO2022. Dodatkowo, w trzech dzielnicach z największą frekwencją w głosowaniu, czyli w Chwarznie-Wielkim Kacku oraz w Działkach Leśnych do realizacji trafią tzw. Projekty +1, czyli jeden duży i odpowiednio dwa małe zadania „pierwsze pod kreską”.

Kolegium Prezydenta zadecydowało o podziale projektów do realizacji pomiędzy 12 jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta oraz cztery szkoły podstawowe. Będą to:

• Wydział Ogrodnika Miasta UM   

• Wydział Edukacji UM

• Wydział Inwestycji UM

• Wydział Środowiska UM

• Wydział Kultury UM

• Wydział Budynków UM

• Zarząd Dróg i Zieleni

• Gdyńskie Centrum Sportu

• Gdyńskie Centrum Zdrowia

• Laboratorium Innowacji Społecznych

• Centrum Aktywności Seniora

• Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

• Szkoły podstawowe nr 20, 28, 31, 12

>> Lista projektów ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację projektów z BO2022

Informacji w sprawie postępu w realizacji projektów będą udzielać przedstawiciele poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.  Dane kontaktowe zostaną opublikowane w zakładce „stany realizacji” przy poszczególnych projektach na stronie internetowej ww.bo.gdynia.pl.

Realizacja projektów wybranych w BO2022 rozpocznie się najszybciej w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2022 rok. W przypadku projektów inwestycyjnych, jednostki mogą rozpocząć czynności przygotowawcze jeszcze w tym roku.

Warto pamiętać, że czas realizacji projektów BO zależy od stopnia złożoności pomysłu. W niektórych przypadkach może to być kilka miesięcy (np. organizacja spotkań lub warsztatów), a w innych ponad rok (budowa placu zabaw, oświetlenie, remont chodnika). Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Do puli realizowanych projektów dzielnicowych mogą trafić jeszcze kolejne inicjatywy. Rady dzielnic, a także prywatni darczyńcy,  do 19 grudnia mają czas a na składanie deklaracji związanych z dofinansowaniem realizacji następnych w kolejności projektów, na które zabrakło  środków w puli  danej dzielnicy. Podobną możliwość ma Rada Miasta oraz darczyńcy w przypadku projektów miejskich.

>> Raport podsumowujący Budżet Obywatelski 2022

Gotowy do pobrania i przeczytania jest także 34-stronicowy raport podsumowujący tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego. Można tam znaleźć wszystkie informacje o kolejnych etapach tego procesu oraz podziału i wykorzystania środków.

Podsumowanie ewaluacji BO 2022 znajdzie się w osobnym raporcie, który zostanie upubliczniony do końca grudnia 2022 roku. Wnioski z niej płynące będą wzięte pod uwagę przy opracowywaniu zasad dla kolejnej edycji BO w roku 2023.

Łącznie w dziewiątej edycji BO do podziału było 11 054 272 zł.