Poznaj listę zwycięskich projektów BO2022! – BO Gdynia

Poznaj listę zwycięskich projektów BO2022!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Poznaj listę zwycięskich projektów BO2022!

Kropeczki jako tło sekcji

84 projekty dzielnicowe i dwa projekty Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego – tyle trafi do realizacji w ramach BO2022! W głosowaniu wzięło udział 20 331 osób, czyli 9,15 procent mieszkanek i mieszkańców Gdyni. Tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego była już dziewiątą z kolei.

Głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim trwało od 5 do 19 września. Udział mogły wziąć wszystkie osoby mieszkające w Gdyni, bez względu na wiek. Głosowanie prowadzone było elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl.

  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w gdyński Budżet Obywatelski, mieszkańcom i urzędnikom. To Państwo są siłą napędową tego procesu. Dzięki Państwu zostanie zrealizowanych 86 projektów, które wniosą na pewno wiele dobrego do przestrzeni naszych dzielnic i całego miasta– mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tradycyjnie najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu ostatniego dnia, głosy oddawano praktycznie jeszcze do 23.59 mówi Magdalena Warmowska z działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński Budżet Obywatelski.

Wyniki gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 ogłoszone zostały w środę, 21 września, podczas spotkania w UrbanLab Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98).

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2022 do podziału było 11 054 272 zł plus premia w ramach „Projektu +1”. To nagroda w postaci realizacji dodatkowych projektów (ze środków miasta): dużego dla dzielnicy z najwyższą frekwencją w głosowaniu oraz małych – po jednym w dzielnicach, które w rankingu frekwencji zajęły drugie i trzecie miejsca.

W tym roku wybieraliśmy spośród 241 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Chyloni – 27, najmniej na Kamiennej Górze – trzy. Ostatecznie do realizacji mieszkańcy i mieszkanki Gdyni wskazali 61 projektów dzielnicowych małych oraz 23 projekty dzielnicowe duże. Spośród czterech poddanych pod głosowanie projektów miejskich w Klimatycznym Budżecie Obywatelskim wybrano dwa.

PEŁNA LISTA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW W BO2022  [DO POBRANIA]

INFORMACJE O FREKWENCJI GŁOSOWANIA W BO2022 [DO POBRANIA]

Najwyższą frekwencję – 20,04 procent głosujących – osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy duży „Projekt +1”: „Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej na odcinku od Amona do SP48” o wartości 585 000 zł.

Na drugim i trzecim miejscu rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się, odpowiednio: Wielki Kack (16,34 proc.) oraz Działki Leśne (15,63 proc). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną dodatkowe projekty małe: „Rabata kwietna o powierzchni do 25 m2 na zakręcie ulicy Radosnej” w Wielkim Kacku oraz „ Integracja na parkurze strzeleckim – cykliczne treningi strzeleckie oraz łucznicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z turniejami” na Działkach Leśnych o wartości – odpowiednio – 15 000 zł i 14 890 zł.

Najrzadziej głosowano na projekty złożone na Kamiennej Górze (2,12 proc.).

Projekt, który otrzymał najwięcej punktów w tegorocznym głosowaniu – 9640 – to „Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W. Kack, Dz. Leśne i Leszczynki”, czyli ogólnomiejska inicjatywa Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego.    

Z kolei wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej punktów otrzymały „Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym na długości Potoku Wiczlińskiego od zejścia przy Przedszkolu nr 59 do ul. Krauzego” w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino oraz „Park kieszonkowy przy ul. Lipowej” w Wielkim Kacku. Oba te projekty uzyskały 1389 punktów.

Wybrany do realizacji projekt dzielnicowy o największej wartości to „Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Błękitnej” (Oksywie – 538 241 zł).

Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji to „Cykliczne zajęcia ruchowe – joga i fitness w Redłowie” (Redłowo – 5300 zł).

Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się od stycznia 2023 roku, czyli w kolejnym roku budżetowym.

KOLEJNE PROJEKTY DO REALIZACJI

Warto pamiętać, że projekty, dla których w wyniku głosowania zabrakło pieniędzy, wciąż mają szansę na realizację. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia głosowania Rady dzielnic mogą „dołożyć” ze swoich środków brakującą kwotę na realizację projektu dzielnicowego: małego lub dużego „spod kreski” -, a Radni Miasta mogą zdecydować o dofinansowaniu z budżetu kolejnego projektu miejskiego. Podobne deklaracje, z własnych środków, mogą składać prywatni darczyńcy. 

Informacje o ewentualnej realizacji dodatkowych projektów będą mogły zostać opublikowane w grudniu.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ, POMÓŻ ROZWIJAĆ BUDŻET OBYWATELSKI

Każda edycja Budżetu Obywatelskiego różni się od poprzednich. Wprowadzane zmiany są w dużej mierze wynikiem prowadzonej ewaluacji, której ważnym elementem jest ankieta wypełniana przez mieszkańców pod koniec każdego procesu. Również w tym roku gdynianie i gdynianki mają taką możliwość. Formularz ewaluacyjny dostępny jest tu do 25 września.