Warsztaty dopracowywania projektów miejskich zakończone – BO Gdynia

Warsztaty dopracowywania projektów miejskich zakończone

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Warsztaty dopracowywania projektów miejskich zakończone

Kropeczki jako tło sekcji

Warsztaty dopracowywania projektów miejskich w Budżecie Obywatelskim 2022 już się zakończyły. Za nami sześć spotkań, podczas których swoje pomysły na zmiany w mieście można było skonsultować z urzędnikami, którzy będą je weryfikować przed głosowaniem. Autorzy i autorki mogą teraz wprowadzać zmiany, aby przedstawić projekty w ostatecznych formach.

Projekty miejskie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim to kategoria, w której mieszkańcy i mieszkanki zgłaszają pomysły wykraczające zasięgiem poza jedną dzielnicę i ważne z perspektywy całego miasta bądź znacznej jego części. W tegorocznej edycji BO ich zakresem tematycznym jest ochrona klimatu i środowiska co znaczy, że celem może być zwiększenie ilości zieleni w mieście, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w tych obszarach.

Projekty miejskie – tak samo jak projekty dzielnicowe – muszą być ogólnodostępne (każdy mieszkaniec powinien móc skorzystać z ich oferty), uwzględniać zasady projektowania uniwersalnego (w przypadku inwestycji), być zgodne z zasadami współżycia społecznego, a także być kompletne. Ten ostatni punkt oznacza, że pomysły zawarte we wnioskach muszą stanowić kompletną inwestycję lub działanie, tzn. gwarantować, że mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu zgłoszonego w ramach BO. Ponadto składane pomysły powinny być zgodne z miejskimi strategiami, a szacowany budżet powinien odzwierciedlać realne koszty realizacji.

Pula na realizację projektów ogólnomiejskich wynosi 2 094 548 zł, co znaczy, że w tym roku głosami mieszkańców, do realizacji zostaną wskazane dwa projekty.

– Staramy się, by procedury związane z opracowywaniem projektów były maksymalnie proste. Jednak zakres pomysłów ogólnomiejskich oraz związane z tym formalności jak m.in. wybór lokalizacji, zakres czy opracowanie szczegółowego kosztorysu może stawiać pytania. Dlatego w ramach etapu weryfikacji wniosków zapraszamy autorki i autorów na warsztaty dopracowywania wniosków. Dzięki temu pomysły zmieniają się w projekty, które Urząd Miasta i jego jednostki mogą zrealizować. Widzimy, że  takie konsultacje bardzo pomagają na tym etapie  – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Pierwsze warsztaty z tegorocznego cyklu odbyły się w czwartek, 14 kwietnia. W drugich autorzy i autorki projektu wzięli udział tydzień później. Tego dnia omawiane były dwa projekty: likwidacja betonowych placów i nasadzenie w tych miejscach zieleni miejskiej – Cisowa, Dąbrowa, Grabówek, Obłuże, Orłowo, Redłowo oraz rabaty retencyjne na wybranych pętlach autobusowych w Gdyni. Udział wzięli autorzy i autorki projektów oraz urzędnicy z Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Ogrodnika Miasta.

– To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie. Urzędnicy przedstawili nam opinie dotyczące lokalizacji projektów, omawialiśmy szczegółowo każdy punkt. Na pewno czujemy się doinformowani i przygotowani do wprowadzenia zmian w projekcie – mówił  Adam Labuhn, jeden ze współautorów projektu likwidacji betonowych placów o nasadzenia w tych miejscach zieleni miejskiej.

Konsultacja pomysłu na projekt rabat retencyjnych na wybranych pętlach autobusowych w Gdyni skupiła się na wyborze lokalizacji. Z różnych względów (np. kolizja z planami miasta) realizacja tego projektu, w kilku miejscach nie jest bowiem możliwa.

Trzeci, ostatni warsztat, odbył się w 22 kwietnia. Konsultacjom poddano wnioski: osiedla i łąki kwietne dla pożytecznych owadów oraz rekreacyjny teren zielony z rozwiązaniami małej retencji powierzchniowej w miejscu ruin po dawnych basenach na Polance Redłowskiej. Tego dnia udział w konsultacjach wzięli współautorzy projektów, a także urzędnicy z Wydziału Środowiska, Wydziału Ogrodnika Miasta. W warsztacie dotyczącym terenu zielonego w miejscu ruin po dawnych basenach przy Polance Redłowskiej udział wzięli także dyrektorzy Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Zarządu Dróg i Zieleni.

Podczas konsultacji dotyczących projektu łąk kwietnych i osiedli dla pożytecznych owadów dyskutowano przede wszystkim o lokalizacjach wskazanych w projekcie. Urzędnicy podkreślali, że miejsca wybrane pod domki dla zapylaczy mogą nie przyciągnąć potencjalnych lokatorów – ze względu np. na planowane umiejscowienie między pasami jezdni. Wskazano także, że do doszacowania jest także m.in. planowana liczba  i rodzaj nasadzeń, bo ta zawarta we wniosku nie wystarczy do obsadzenia łąk. Przedstawicielowi autorów projektu, który był obecny na spotkaniu, zaproponowano nowe lokalizacje dla działań wskazanych we wniosku.

Drugi warsztat rozpoczął się przedstawieniem stanowiska władz miasta w sprawie planowanych konsultacji społecznych dotyczących terenu Polanki Redłowskiej.

– Projekt na działania na terenie Polanki Redłowskiej w BO2022 może zostać poddany pod głosowanie równolegle do przeprowadzonych konsultacji i nie ma podstaw do tego, by miałby zostać z tego powodu odrzucony. Projekty wpisujące się w zakres Klimatycznego BO są zgodne z proekologiczną wizją dla tego miejsca. W trakcie ogólnomiejskich konsultacji społecznych ma zostać ustalone m.in. to, jakie są konkretne oczekiwania i potrzeby mieszkańców, co będzie ważnym głosem w dyskusji o koncepcji nad przyszłego kształtu tego miejsca – mówiła Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.    

Punktem wyjścia do dalszych rozmów był planowany zakres projektu. Jak wyjaśniał dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Michał Felon, przed przystąpieniem do urządzenia tego miejsca niezbędne jest przeprowadzenie m.in. badań geologicznych oraz rekultywacja gruntu. Wskazywał, że wykonanie nowych nasadzeń na zanieczyszczonym terenie ruin może nie przynieść zamierzonych efektów.

Autorki wniosku oraz obecny na warsztatach mieszkaniec mieli wątpliwości, czy koszt przeprowadzenia badań i analiz nie zajmie zdecydowanej części kosztów projektu. Sugerowali, by działania te zostały zrealizowane z innych środków budżetu miasta. Urzędnicy odpowiedzieli, że – nawet gdyby taka decyzja była już podjęta – to formalności związane z zamówieniami publicznymi mogłyby zakończyć się później niż etap weryfikacji wniosków w BO.

Urzędnicy Biura Ogrodnika Miasta i Wydziału Środowiska zaznaczali także, że z powodu braku analiz gruntu wykonanie bioniecki retencyjnej może nie być możliwe. Zasugerowano więc, by wykorzystać w projekcie istniejące już w tym miejscu bajoro, dzięki czemu nie byłoby konieczne zabezpieczenie samych ruin, co mogłoby także znacząco podwyższyć koszty projektu.

Autorki zapowiedziały, że będą dopracowywać swój projekt uwzględniając opinie urzędników.    

Etap weryfikacji projektów, miejskich i dzielnicowych, zakończy się 24 czerwca. Ostateczną listę wniosków, które trafią pod głosowanie poznamy na początku lipca.