Pierwszy warsztat projektów miejskich za nami – BO Gdynia

Pierwszy warsztat projektów miejskich za nami

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Pierwszy warsztat projektów miejskich za nami

Kropeczki jako tło sekcji

Dwa projekty miejskie procedowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 są już bliżej nabrania ostatecznych kształtów. Autorzy wniosków wzięli udział w specjalnych konsultacjach z miejskimi urzędnikami, w trakcie których omawiane były konieczne do wprowadzenia zmiany, by projekty mogły trafić pod głosowanie we wrześniu. Następne takie spotkanie już w czwartek 21 kwietnia w sprawie kolejnych projektów.

Mieszkańcy i mieszkanki Gdyni mogą w ramach Budżetu Obywatelskiego składać dwa rodzaje projektów – dzielnicowe oraz miejskie. Zakres tych pierwszych musi skupiać się na potrzebach najbliższej okolicy. Z kolei te drugie dotyczą obszarów wykraczających poza jedną dzielnicę, a czasem wręcz obejmują  całe miasto. Te typy projektów różni też pula środków –  projekty dzielnicowe muszą zawierać się w puli środków przeznaczonych na dzielnicę (W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych), tak w przypadku pojedynczego projektu miejskiego, zakładany koszt realizacji może wynieść do 1 miliona złotych.

– Przeniesione przez mieszkańców pomysły w ramy projektu zostały przeanalizowane przez urzędników, by powrócić z sugestiami zmian czy prośbami o dodatkowe wyjaśnienia do ich autorów. Okazją ku temu są konsultacje dopracowywania projektów, których efektem są ustalenia w kierunku jakich zmian w projektach podążamy by w momencie poddania ich pod glosowanie nie budziły wątpliwości, czy w zaproponowanym kształcie będą możliwe do realizacji. I z doświadczenia już wiemy, że to pomocne spotkania – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tak było też podczas pierwszego warsztatu dopracowywania wniosków w Budżecie Obywatelskim 2022. Warsztaty odbyły się w UrbanLabie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Redłowie w czwartek, 14 kwietnia. Omawiane były dwa projekty: Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W. Kack, Dz. Leśne i Leszczynki oraz Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych, rozszczelnienie betonowych nawierzchni oraz zielone przystanki w 6 dzielnicach: M. Kack, Witomino, Karwiny, Grabówek, Redłowo i Fikakowo. Udział wzięli przedstawiciele Wydziału Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdynia, gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni, a także autorzy projektów Kajetan Lewandowski oraz Aleksandra Hołomej. Omówione zostały m.in. plany szczegółowego doboru roślin, a także lokalizacje projektów. Dla nasadzeń, których realizacja okazała się niemożliwa ze względu np. na toczące się postepowanie dotyczące decyzji wywłaszczeniowych działek, zaproponowane zostały nowe miejsca.

– Urzędnicy przedstawili swoje uwagi do wybranych pomysłów w projektach i teraz, razem z pozostałymi współautorami, będziemy starali się je uwzględnić we wnioskach – podsumowuje Kajetan Lewandowski.

Kolejne warsztaty projektów miejskich odbędą się w czwartek 21 kwietnia w godz. 17.00-19.00 w UrbanLab Gdynia. Dopracowywane będą pomysły: Likwidacja betonowych placów i nasadzenie w tych miejscach zieleni miejskiej – Cisowa, Dąbrowa, Grabówek, Obłuże, Orłowo, Redłowo oraz rabaty retencyjne na wybranych pętlach autobusowych w Gdyni.

Trzeci, ostatni warsztat dopracowywania projektów odbędzie się w piątek, 22 kwietnia. Tego dnia dopracowywane będą projekty: Osiedla i łąki kwietne dla pożytecznych owadów w godz. 17.00 -18.00 oraz Rekreacyjny teren zielony z rozwiązaniami małej retencji powierzchniowej w miejscu ruin po dawnych basenach na Polance Redłowskiej w godz. 18.00-19.00.