To ostatni moment na złożenie projektu do BO2022! – BO Gdynia

To ostatni moment na złożenie projektu do BO2022!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. To ostatni moment na złożenie projektu do BO2022!

Kropeczki jako tło sekcji

Plany na weekend? Czemu by nie zrobić czegoś dobrego dla swojego sąsiedztwa i przygotować projekt do Budżetu Obywatelskiego 2022?! To ostatnia prosta w etapie składania wniosków. Formularze można nadsyłać jeszcze do 21 lutego włącznie. Projekt wyślesz bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem strony internetowej   www.bo.gdynia.pl.

Dziewiąta edycja gdyńskiego BO to dla mieszkańców i mieszkanek kolejna szansa na to, by realizować swoje pomysły na zmiany w najbliższych okolicach lub na poziomie całego miasta. Siłą napędową procesu jest zaangażowanie gdynian i gdynianek – najpierw w składanie projektów, które trwa właśnie teraz.

Budżet Obywatelski to po prostu sposób na to, by gdynianki i gdynianie mogli realizować swoje pomysły na zmiany w mieście. Dzięki temu powstają nowe place zabaw, boiska, tereny zielone, rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pieszych, a w efekcie nasze miasto jest jeszcze bardziej przyjazne, bezpieczne i ciekawe. Dowodem na to jest blisko 280 zrealizowanych projektów oraz kolejnych ok. 270 w realizacji. Zachęcam wszystkich do składania projektów w BO2022! – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.  

KTO MOŻE  ZŁOŻYĆ PROJEKT W BO2022?

Projekt może złożyć każdy, kto mieszka w Gdyni, bez względu na wiek czy adres zameldowania. Wystarczy, mieszkać w naszym mieście i mieć pomysł na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu.

Osoby niepełnoletnie powinny do wniosku dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na złożenie wniosku.

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

W formularzu wniosku  opisz  cel projektu, działania niezbędne do jego osiągnięcia i szacunkowe koszty realizacji. W celu określenia kosztów projektu warto skorzystać z cenników dostępnych na www.bo.gdynia.pl  lub skontaktować się z urzędnikami z odpowiednich jednostkach miejskich.

Warto także wziąć udział w spotkaniach z przedstawicielami Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński BO, choćby podczas najbliższych wydarzeń: Dnia Otwartego BO oraz Budżetu Wieczorową Porą.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Formularz projektu można złożyć:

– elektronicznie – wypełniając go w systemie, do którego odsyła strona internetowa bo.gdynia.pl,

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”,

– przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

JAK SPRAWDZIĆ, KTO JEST WŁAŚCICIELEM TERENU, NA KTÓRYM MA BYĆ REALIZOWANY PROJEKT?

Numer oraz własność działki można sprawdzić w gdyńskim portalu mapowym. W serwisie bo.gdynia.pl dostępna jest jego instrukcja obsługi. Ponadto wątpliwości związane z określeniem własności działki można skonsultować z urzędnikami z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Geodezji.

CZY MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT NA TERENIE, KTÓRY NIE NALEŻY DO MIASTA?

Tak, ale niezbędne jest dołączenie zgody właściciela na realizację projektu na jego nieruchomości. Jeśli właścicielem jest osoba prywatna/spółdzielnia/wspólnota, musi wypełnić oświadczenie (wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej BO). Jeśli działka należy do podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa – przedstawiciel instytucji administrującej tą działką także musi podpisać stosowne oświadczenie.

Jeśli zgłoszony projekt zostanie wybrany do realizacji, a działka należy do osoby prywatnej czy innego podmiotu (poza Skarbem Państwa), właściciel działki będzie musiał podpisać umowę, w której przekaże w bezpłatnie używanie posiadaną nieruchomość.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY W WYPEŁNIENIU FORMILARZA?

Wszystkie materiały pomocnicze związane z przygotowaniem projektu BO2022 dostępne są na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl w zakładce „Poradnik”. Warto zajrzeć także na profil Facebook Budżet Obywatelski Gdynia, gdzie zapisane są transmisje z webinarów i spotkań online poświęconych składaniu wniosków.