Projekty BO2022 same się nie złożą! – BO Gdynia

Projekty BO2022 same się nie złożą!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Projekty BO2022 same się nie złożą!

Kropeczki jako tło sekcji

Tu wpisać tytuł, niżej opis, dodać kosztorys, listę poparcia i… wyślij! Tak – choć w dużym skrócie – składa się projekt do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Lata doświadczeń w prowadzeniu tego procesu konsultacyjnego pozwoliły uprościć formalności do niezbędnego minimum. Wiemy jednak, że kiedy ktoś spotyka się z tym po raz pierwszy, może mieć pytania i wątpliwości. Dlatego Laboratorium Innowacji Społecznych organizuje szereg spotkań online dla osób przygotowujących swoje projekty, a szczegółową instrukcję można zaleźć także na www.bo.gdynia.pl.

Dziewiąta edycja gdyńskiego BO to dla mieszkańców i mieszkanek kolejna szansa na to, by realizować swoje pomysły na zmiany w najbliższych okolicach lub na poziomie całego miasta. Siłą napędową procesu jest zaangażowanie gdynian i gdynianek – najpierw w składanie projektów, które trwa właśnie teraz.

Jeszcze do 21 lutego włącznie czekamy na wnioski projektowe. Jest kilka kwestii, które powinien spełniać poprawnie złożony wniosek. Nie ma się jednak co obawiać popełnienia ewentualnych błędów. Jeśli taki się zdarzy, urzędnicy weryfikujący złożony projekt, będą się kontaktować z jego autorem/autorką. Będzie więc także dodatkowy czas na dopracowanie projektu! – zachęca Magdalena Warmowska z Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej proces gdyńskiego BO.

KTO MOŻE  ZŁOŻYĆ PROJEKT W BO2022?

każdy, kto mieszka w Gdyni, bez względu na wiek czy adres zameldowania. Wystarczy, mieszkać w naszym mieście i mieć pomysł na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu.

Osoby niepełnoletnie powinny do wniosku dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na złożenie wniosku.

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

W formularzu wniosku  opisz  cel projektu, działania niezbędne do jego osiągnięcia i szacunkowe koszty realizacji. W celu określenia kosztów projektu warto skorzystać z cenników dostępnych na www.bo.gdynia.pl  lub skontaktować się z urzędnikami z odpowiednich jednostkach miejskich.

Warto także wziąć udział w spotkaniach z przedstawicielami Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński BO, choćby podczas najbliższych wydarzeń: Dnia Otwartego BO oraz Budżetu Wieczorową Porą.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Formularz projektu można złożyć:

– elektronicznie – wypełniając go w systemie, do którego odsyła strona internetowa bo.gdynia.pl,

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”,

– przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

JAK SPRAWDZIĆ, KTO JEST WŁAŚCICIELEM TERENU, NA KTÓRYM MA BYĆ REALIZOWANY PROJEKT?

Numer oraz własność działki można sprawdzić w gdyńskim portalu mapowym. W serwisie bo.gdynia.pl dostępna jest jego instrukcja obsługi. Ponadto wątpliwości związane z określeniem własności działki można skonsultować z urzędnikami z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Geodezji.

CZY MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT NA TERENIE, KTÓRY NIE NALEŻY DO MIASTA?

Tak, ale niezbędne jest dołączenie zgody właściciela na realizację projektu na jego nieruchomości. Jeśli właścicielem jest osoba prywatna/spółdzielnia/wspólnota, musi wypełnić oświadczenie (wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej BO). Jeśli działka należy do podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa – przedstawiciel instytucji administrującej tą działką także musi podpisać stosowne oświadczenie.

Jeśli zgłoszony projekt zostanie wybrany do realizacji, a działka należy do osoby prywatnej czy innego podmiotu (poza Skarbem Państwa), właściciel działki będzie musiał podpisać umowę, w której przekaże w bezpłatnie używanie posiadaną nieruchomość.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ KONSULTACJE DLA AUTORÓW I AUTOREK PROJEKTÓW?

Osoby, które mają wątpliwości, pytania lub szukają inspiracji, mogą skorzystać ze spotkań online. Do końca etapu składania wniosków będzie kilka takich okazji:

 – Budżet Wieczorową Porą we wtorki w godz. 17.00-19.00

 – Dzień Otwarty BO2022 w sobotę (5.02):

– Maraton Pisania Projektów online 12 lutego, w godz. 10.00-16.00

Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy. Chęć udziału można zgłosić na trzy sposoby:
– mailem na adres bo@gdynia.pl
– telefonicznie pod numerem: 58 727 39 10
– w wiadomości prywatnej do profilu Facebook Budżet Obywatelski Gdynia.