Taki będzie BO2022! – BO Gdynia

Taki będzie BO2022!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Taki będzie BO2022!

Kropeczki jako tło sekcji

Remont placu zabaw? Nowe zielone miejsce spotkań? A może cykl warsztatów tematycznych? Już najwyższy czas zastanowić się nad tym, jak można sprawić, by w najbliższej okolicy było ładniej, przyjaźniej i ciekawiej. Etap składania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022 rozpocznie się 24 stycznia! Do rozdysponowania będzie ponad 11 mln złotych, a w zasadach tej najbliższej edycji wprowadzonych zostało kilka zmian. Głosowanie – we wrześniu.

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki Gdyni decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku, a od 2019 roku wnioskodawcy i wnioskodawczynie mogą składać projekty na dwóch poziomach: dzielnicowym i miejskim. Na poziomie dzielnicowym mogą być składane projekty duże o wartości do 90% środków w puli oraz małe. Natomiast szacunkowy koszt realizacji projektu miejskiego nie może przekroczyć 1 mln złotych.

Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń, wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. Z projektów miejskich w ubiegłym roku został wydzielony specjalny zakres tematyczny – Klimatyczny Budżet Obywatelski. Projekty w ramach KBO mogą powstawać m.in. projekty zieleni miejskiej lub związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.

Łączna pula środków najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego to ponad 11 milionów złotych.

– Każda edycja Budżetu Obywatelskiego jest trochę inna, tak jak zmieniają się potrzeby i oczekiwania mieszkańców i mieszkanek. W najbliższej edycji będzie podobnie. Po konsultacjach z mieszkańcami i urzędnikami, po ewaluacji ostatniego procesu i po spotkaniach Rady ds. BO opracowane zostały zasady dziewiątej edycji BO, przyjęte właśnie zarządzeniem Prezydenta Gdyni. Wierzę, że dzięki niewielkim zmianom gdyński BO stanie się jeszcze bardziej przyjazny, a to będzie wspierać zaangażowanie w przygotowanie projektów – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W BO2022 zmienia się zakres projektów miejskich – możliwe będzie składanie projektów tylko i wyłącznie w ramach zakresu tematycznego „Klimatyczny Budżet Obywatelski”. Tym razem wśród możliwości KBO będzie zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w mieście – czyli „błękitno-zieloną” infrastrukturę. W przypadku projektów dzielnicowych małych, maksymalny szacowany koszt realizacji zwiększony został z 10 000 zł do 15 000 zł.

Co więcej, w przypadku zamiaru realizacji projektu zarówno inwestycyjnego, jak i miękkiego na terenach miejskich placówek oświatowych osoba składająca wniosek zobowiązana będzie do dołączenia do wniosku zgody dyrektora placówki wskazanej w projekcie.

Zmianie uległ także harmonogram BO. Wydłużony został czas niezbędny na weryfikację projektów:  głosowanie odbędzie się od 5 do 19 września.

– Każdego roku wniosków jest coraz więcej, więc niezbędne jest wydłużenie czasu na weryfikację zgłoszonych pomysłów. Dzięki temu ograniczymy ryzyko wystąpienia sytuacji, które mogłyby wydłużyć realizację projektów. To pozwoli także na precyzyjne doszacowanie kosztów ich realizacji, dzięki czemu projekty będą realizowane w założonym zakresie bez konieczności zwiększania środków – mówi Magdalena Warmowska z Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński Budżet Obywatelski.   

Projekty dzielnicowe i projekty miejskie w BO2022 będzie można składać w dniach 24 stycznia – 21 lutego 2022 roku. Nad zmianami w dzielnicach warto się zastanawiać już teraz. Wszystkie niezbędne informacje i materiały będą dostępne na stronie internetowej bo.gdynia.pl.

Projekty zwycięskie w BO2022 będą mogły być realizowane w kolejnym roku budżetowym, czyli 2023.

W ramach BO w latach 2014 – 2021 do realizacji zostało wskazanych 546 projektów.