Oto ostateczne listy projektów Budżetu Obywatelskiego 2021! – BO Gdynia

Oto ostateczne listy projektów Budżetu Obywatelskiego 2021!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Oto ostateczne listy projektów Budżetu Obywatelskiego 2021!

Kropeczki jako tło sekcji
287 projektów dzielnicowych oraz 10 projektów miejskich. Spośród tylu sąsiedzkich pomysłów będziemy wybierać te, których realizacji chcemy najbardziej. Zakończyła się weryfikacja projektów złożonych do BO2021, a inicjatywy zostały oficjalnie ponumerowane. Głosowanie rozpocznie się 7 czerwca!
 
Mieszkańcy pracowali nad przygotowaniem inicjatyw, które trafią pod głosowanie BO2021, od początku roku. Projekty opracowywane były samodzielnie przez mieszkańców lub w konsultacji z urzędnikami. Zarówno w przypadku inicjatyw miejskich, jak i dzielnicowych, analizowane były m.in. zgodność z regulaminem BO2021 i miejskimi strategiami oraz założony budżet realizacji.
 
Jeszcze nigdy w historii gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego nie mieliśmy tylu projektów! Dziękuję wszystkim mieszkańcom i mieszkankom za zaangażowanie, zwłaszcza w tych trudnych pandemicznych warunkach. Teraz zachęcam wszystkich do głosowania. Za Państwa zasługą Gdynia będzie zmieniać się na lepsze! – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
Tym samym, 287 projektów dzielnicowych i 10 projektów miejskich przeszło pozytywnie etap weryfikacji i zostanie poddanych pod głosowanie. Numery projektów zostały wylosowane podczas posiedzenia online Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, a listy zostały właśnie ogłoszone przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.
  • Listy projektów zakwalifikowanych do głosowania dostępne są tutaj
  • Listy projektów niezakwalifikowanych do głosowania dostępne są tutaj
 
BO2021: głosujemy!
 
Głosowanie w tegorocznej edycji BO odbędzie się od 7 czerwca do 21 czerwca 2021 roku. Projekty będziemy wybierać elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. Przed oddaniem głosu trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość, wybierając spośród dwóch sposobów autoryzacji (numer PESEL i imię ojca albo numer Karty Mieszkańca, imię i nazwisko). W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Gdyni, niezależnie od wieku.
 
Osoby, które nie mają meldunku, nie dopisały się do rejestru wyborców i nie posiadają aktywnej Karty Mieszkańca – powinny złożyć pisemne oświadczenie, że zamieszkują Gdynię. Deklarację mogą również wypełnić mieszkający w Gdyni cudzoziemcy i cudzoziemki. Wzór oświadczenia będzie można pobrać ze strony internetowej Budżetu Obywatelskiego (zakładka Do pobrania). Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie UrbanLab Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od ul. Stryjskiej – miejsce dostosowane do potrzeb osób o alternatywnej motoryce i sensoryce) lub w Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Dedrowskiego). Można je również przesłać do LIS poprzez platformę ePUAP, wybierając pismo ogólne.
 
W głosowaniu można wybrać maksymalnie 3 projekty dzielnicowe małe i 3 dzielnicowe duże w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi to być dzielnica zamieszkania). Ponadto można wskazać maksymalnie 3 projekty miejskie (ogólne) i 3 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO).
 
W tegorocznej puli BO jest 11 148 564 złotych. Środki te są podzielone na pulę na projekty miejskie w wysokości 2 000 517 zł (w tym 1 000 000 na projekty KBO) oraz pulę na projekty dzielnicowe w wysokości 9 148 047 zł, które są podzielone pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.
 

Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się w 2022 roku.