Dołącz do Rady ds. BO! – BO Gdynia

Dołącz do Rady ds. BO!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Dołącz do Rady ds. BO!

Kropeczki jako tło sekcji

To już ostatnie dni naboru do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego! Mieszkańcy i Radni Dzielnic, którzy chcą włączyć się do pracy nad ulepszaniem gdyńskiego BO oraz doradzaniu w tym zakresie Prezydentowi Miasta, mogą nadsyłać swoje zgłoszenia jeszcze do 30 kwietnia.

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego opiniuje i doradza Prezydentowi Miasta w sprawach związanych z przeprowadzaniem, ewaluacją i rozwojem BO w Gdyni. Udział w pracach rady ma charakter społeczny. Spotkania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Powołanie nowej rady i jej pierwsze posiedzenie planowane jest pod koniec maja, a związane jest z zakończeniem kadencji obecnej.
 
Rada ds. Budżetu Obywatelskiego wspiera m.in. weryfikację projektów, monitoruje przebieg BO, opiniuje rozwiązania dotyczące bieżących spraw związanych z realizacją BO oraz rekomenduje zmiany i nowe rozwiązania dla kolejnych edycji. Ma tym samym realny wpływ na kształt BO. Wśród rekomendacji Rady było wprowadzenie Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, a dziś analizujemy jego pierwsze projekty. Zgłaszać się może każdy, kto ma pomysły na ulepszenie kolejnych edycji BO – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej proces gdyńskiego BO.
Mieszkańcy oraz radni dzielnic, którzy chcą wziąć udział w pracach Rady ds. BO, powinni wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie bo.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31). Radni dzielnicowi muszą dołączyć do zgłoszenia poparcie udzielone przez radę dzielnicy.
  
Wypełnione formularze zgłoszeniowe, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/tki, można składać do kwietnia osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub przesłać drogą mailową (w formie skanu) na adres bo@gdynia.pl.
 
Przedstawiciele/lki mieszkańców i rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez Prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek w połowie maja 2021 r. Radę ds. BO tworzyć będzie: czworo przedstawicieli mieszkańców Gdynidwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czterech przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Gdyni.