Projekty miejskie BO2021 ze specjalnym zakresem tematycznym na „klimatyczne” pomysły – BO Gdynia

Projekty miejskie BO2021 ze specjalnym zakresem tematycznym na „klimatyczne” pomysły

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Projekty miejskie BO2021 ze specjalnym zakresem tematycznym na „klimatyczne” pomysły

Kropeczki jako tło sekcji

Warto już myśleć o tym, jakie zmiany mogłyby zajść w dzielnicach. Etap składania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021 rozpocznie się 25 stycznia! Poza tym, że projekty powinny – o ile to możliwe – uwzględniać zasady projektowania uniwersalnego, w projektach miejskich wydzielona została specjalna kategoria tematyczna. W najbliższej edycji będą to projekty prośrodowiskowe, czyli Klimatyczny Budżet Obywatelski! 

Małe, duże, miejskie
Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki Gdyni decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku, a od 2019 roku wnioskodawcy i wnioskodawczynie mogą składać projekty na dwóch poziomach: tzw. dzielnicowym małym (który obejmuje projekty o wartości do 10 tysięcy złotych) i dzielnicowym dużym (w ramach którego powstają projekty droższe, do 90% środków w puli dzielnicowej), a także projekty miejskie (o maksymalnej wartości pojedynczego projektu w wysokości 1 mln złotych).
Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. Łączna pula środków najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego to ponad 11 milionów złotych.
Ważny temat dla mieszkańców
W tym roku w ramach puli miejskiej zachęcamy szczególnie do składania projektów o określonym zakresie tematycznym, który nazwaliśmy Klimatycznym Budżetem Obywatelskim. Mieszczą się w nim projekty, które mają uczynić nasze miasto bardziej odpornym na postępujące zmiany klimatu. Dzięki temu Budżet Obywatelski będzie dopasowany i do potrzeb mieszkańców, i najbardziej aktualnych wyzwań, przed którymi stajemy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Wiemy, że troska o środowisko jest ważna dla gdynianek i gdynian. Dlatego też jako Rada ds. Budżetu Obywatelskiego zarekomendowaliśmy, żeby pierwszy zakres tematyczny gdyńskiego BO był poświęcony projektom „klimatycznym”. Wierzymy, że będzie to dobrym uzupełnieniem działań miasta i mieszkańców w zakresie adaptacji do zmiany klimatu i ochrony środowiska – mówi Lechosław Dzierżak, radny miasta i członek Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
Tym samym, w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego będą mogły zostać zrealizowane pomysły stanowiące odpowiedź na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu, ujęte w Planie Adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030. Mogą to być m.in. inicjatywy prowadzące do zwiększenia ilości zieleni w mieście, efektywnego gospodarowania wodą, udziału alternatywnych źródeł pozyskiwania energii czy zmniejszenia emisji CO2, a także działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych w tych obszarach.
Na wczorajszej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę zmieniającą zasady i tryb Budżetu Obywatelskiego, która pozwala na wydzielenie oddzielnych pul na etapie głosowania. Ponadto doprecyzowane zostały w niej zagadnienia związane z uniwersalnym projektowaniem, dając autorom i autorkom projektów wskazówki, dzięki którym planowane przez nich projekty będą mogły służyć wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta i uwzględniać potrzeby również bardziej wymagających użytkowników. Uchwała zostanie teraz skierowana do Wojewody Pomorskiego, celem rozstrzygnięcia nadzorczego.
Etap składania projektów: 25 stycznia – 22 lutego 2021
„Klimatyczne” pomysły miejskie można składać tak samo, jak pozostałe projekty dotyczące całego miasta, przez grupę minimum trzech autorów. Podstawą będzie wypełniony wniosek projektowy, taki sam jak formularz projektów dzielnicowych. Dopracowywanie projektów miejskich będzie się natomiast odbywać podczas warsztatów prowadzonych najprawdopodobniej online z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński BO.
Projekty dzielnicowe i projekty miejskie będzie można składać w dniach 25 stycznia – 22 lutego 2021 roku. Nad zmianami w dzielnicach warto się zastanawiać już teraz. Wszystkie niezbędne informacje i materiały będą dostępne na stronie internetowej bo.gdynia.pl.
BO2021 na nowych zasadach
Zmiany w regulaminie gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego są na stałe wpisane w ten proces. Każda edycja kończy się bowiem podsumowaniem oraz konsultacjami, które rozwiązania sprawdziły się dobrze, a co jeszcze można zmienić. Wśród tegorocznych zmian jest m.in. umożliwienie głosowania także za pośrednictwem Karty Mieszkańca oraz uproszczenie sposobu składania projektów miejskich.
Więcej o zmianach w BO2021 można przeczytać na tutaj.
WYMAGANE LICZBY PODPISÓW MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH PROJEKT DZIELNICOWY DLA KAŻDEJ DZIELNICY
Babie Doły 2
Chwarzno-Wiczlino 12
Chylonia 21
Cisowa 11
Dąbrowa 14
Działki Leśne 7
Grabówek 8
Kamienna Góra 3
Karwiny 10
Leszczynki 7
Mały Kack 9
Obłuże 18
Oksywie 14
Orłowo 6
Pogórze 12
Pustki Cisowskie-Demptowo 8
Redłowo 8
Śródmieście 11
Wielki Kack 11
Witomino 17
Wzgórze Św. Maksymiliana    10
KWOTA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA GDYNI PRZEZNACZONYCH NA ZADANIA WYBRANE W 2021 ROKU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PODZIALE NA PULE DZIELNICOWE
Dzielnica Gdyni
Kwota podstawowa na dzielnicę
Kwota pozostała z BO 2020
Łączne kwoty na dzielnice w BO 2021
Babie Doły
242 237 zł
2 025 zł
244 262 zł
(219 835 zł na projekty duże,
24 426 zł na projekty małe)
Chwarzno – Wiczlino
780 669 zł
277 267 zł
1 057 936 zł
(952 142 zł na projekty duże,
105 794 zł na projekty małe)
Chylonia
563 414 zł
0 zł
563 414 zł
(507 072 zł na projekty duże,
56 341 zł na projekty małe)
Cisowa
496 745 zł
9 830 zł
506 575 zł
(455 918 zł na projekty duże,
50 658 zł na projekty małe)
Dąbrowa
511 231 zł
0 zł
511 231 zł
(460 108 zł na projekty duże,
51 123 zł na projekty małe)
Działki Leśne
270 832 zł
2 055 zł
272 887 zł
(245 598 zł na projekty duże,
27 289 zł na projekty małe)
Grabówek
318 906 zł
2 790 zł
321 696 zł
(289 526 zł na projekty duże,
32 170 zł na projekty małe)
Kamienna Góra
205 150 zł
210 291 zł
415 441  zł
(373 897  zł na projekty duże,
41 544 zł na projekty małe)
Karwiny
308 250 zł
2 370 zł
310 620 zł
(279 558 zł na projekty duże,
31 062 zł na projekty małe)
Leszczynki
305 851 zł
1 100 zł
306 951 zł
(276 256 zł na projekty duże,
30 695 zł na projekty małe)
Mały Kack
441 079 zł
0 zł
441 079 zł
(396 971 zł na projekty duże,
44 108 zł na projekty małe)
Obłuże
519 061 zł
2 886 zł
521 947 zł
(469 752 zł na projekty duże,
52 195 zł na projekty małe)
Oksywie
477 967 zł
3 370 zł
481 337 zł
(433 203 zł na projekty duże,
48 134 zł na projekty małe)
Orłowo
401 078 zł
8 772 zł
409 850 zł
(368 865 zł na projekty duże,
40 985 zł na projekty małe)
Pogórze
382 882 zł
0 zł
382 882 zł
(344 594 zł na projekty duże,
38 288 zł na projekty małe)
Pustki Cisowskie – Demptowo
300 954 zł
4 225 zł
305 179 zł
(274 661zł na projekty duże,
30 518 zł na projekty małe)
Redłowo
312 855 zł
80 209 zł
393 064 zł
(353 758 zł na projekty duże,
39 306 zł na projekty małe)
Śródmieście
381 101 zł
0 zł
381 101 zł
(342 991 zł na projekty duże,
38 110 zł na projekty małe)
Wielki Kack
507 362 zł
1 705 zł
509 067 zł
(458 160 zł na projekty duże,
50 907 zł na projekty małe)
Witomino
429 091 zł
38 491 zł
467 582 zł
(420 824 zł na projekty duże,
46 758 zł na projekty małe)
Wzgórze Św. Maksymiliana
343 947 zł
0 zł
343 947 zł
(309 553 zł na projekty duże,
34 395 zł na projekty małe)
Pula dzielnicowa ogółem
8 500 661 zł
524 176 zł
9 148 047  zł