Kolejne projekty BO2020 do realizacji! – BO Gdynia

Kolejne projekty BO2020 do realizacji!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Kolejne projekty BO2020 do realizacji!

Kropeczki jako tło sekcji

 Dodatkowe projekty Budżetu Obywatelskiego 2020 – te, które zyskały duże poparcie mieszkańców i mieszkanek, ale na których realizację zabrakło środków w puli – zostaną zrealizowane. Będą współfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rad dzielnic. Na to rozwiązanie zdecydowało się osiem rad, a zarządzenie w tej sprawie zostało przyjęte przez Prezydenta. Taka możliwość w regulaminie gdyńskiego BO jest od 2019 roku.

 
Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, w których mieszkańcy i mieszkanki Gdyni decydują, na co przeznaczyć część środków z budżetu Miasta. Przy wsparciu urzędników wypracowują projekty dobre dla swoich sąsiadów, dzielnic i miasta, a te inicjatywy są następnie poddawane pod ogólnomiejskie głosowanie. Udział mogą wziąć wszyscy gdynianie, bez względu na wiek. Do realizacji przekazywane są te projekty, które uzyskały największe poparcie osób głosujących, aż do wyczerpania puli środków. 
 
Gdyński BO to narzędzie, które świetnie pokazuje, czego oczekują i potrzebują mieszkańcy w swoich najbliższych sąsiedztwach. Każdy z projektów, który bierze udział w głosowaniu, mógłby być z powodzeniem realizowany. Dlatego jako samorząd uważnie przyglądamy się zgłaszanym inicjatywom i część z nich, w miarę możliwości, realizujemy także niezależnie od Budżetu Obywatelskiego. Z rozmów z radnymi dzielnic wiedzieliśmy, że też widzą taką potrzebę. W ubiegłym roku zdecydowaliśmy o umożliwieniu dofinansowania projektów BO, tzw. pierwszych pod kreską, przez Rady Dzielnic. To projekty, które miały duże poparcie mieszkańców i mieszkanek, ale nie wystarczyło środków w puli BO na ich realizację. Możliwość włączenia się Rad Dzielnic w finansowanie tych inicjatyw z jednej strony zwiększa ilość pomysłów mieszkańców do realizacji, a z drugiej umożliwia RD szersze działania w ramach swoich budżetów – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
W tym roku osiem rad dzielnic zdecydowało się dofinansować realizację projektów z BO. Tym samym, dodatkowo zrealizowane zostaną: plac zabaw dla dzieci przy skwerze ks. Piotra Mazura na Dąbrowie oraz radarowe wyświetlacze prędkości na Chyloni. Na Karwinach poprowadzone zostaną cykliczne zajęcia nordic walking, w Małym Kacku będzie można wziąć udział w warsztatach szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zorganizowane zostaną także specjalne spotkania w aż czterech bibliotekach: zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece na Pogórzu, warsztaty kreatywnego przerabiania ubrań oraz podstaw szycia z Redłowie, cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Śródmieściu oraz cykl spotkań dla dzieci, dorosłych i seniorów na Wzgórzu św. Maksymiliana.
 
Łączna wartość dodatkowych projektów to 746 240 zł. Dofinansowanie ze środków Rad Dzielnic wyniesie 474 932. Z kolei niewykorzystana pula środków z BO2020 w dzielnicach, w których rady nie zdecydowały się na dofinansowanie realizacji tegorocznych projektów, przejdzie do kolejnej edycji.
 
Realizacja projektów wybranych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2021 rok. W wyjątkowych sytuacjach jednostki mogą rozpocząć przygotowania jeszcze w tym roku.