Znamy jednostki, które będą realizować projekty z Budżetu Obywatelskiego 2020 – BO Gdynia

Znamy jednostki, które będą realizować projekty z Budżetu Obywatelskiego 2020

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Znamy jednostki, które będą realizować projekty z Budżetu Obywatelskiego 2020

Kropeczki jako tło sekcji

W Budżecie Obywatelskim 2020 w wyniku głosowania do realizacji wskazano 116 projektów dzielnicowych i jeden miejski. Dodatkowo, w trzech dzielnicach z największą frekwencją w głosowaniu to jest w Małym Kacku, Chwarznie-Wiczlinie oraz Redłowie, do realizacji trafią również tzw. Projekty +1, czyli pierwszy duży i odpowiednio dwa małe zadania „pod kreską”.

Kolegium Prezydenta podczas dwóch posiedzeń z 28 lipca i 5  sierpnia 2020 r. zadecydowało o podziale projektów pomiędzy 15 jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta oraz 6 szkół podstawowych. Będą to:

 • Biuro ds. Dzielnic UM
 • Biuro Ogrodnika Miasta
 • Centrum Aktywności Seniora
 • Gdyńskie Centrum Sportu
 • Gdyńskie Centrum Zdrowia
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
 • Szkoły podstawowe nr 52, 47, 44, 31, 26, 12
 • Wydział Budynków
 • Wydział Edukacji UM
 • Wydział Inwestycji UM
 • Wydział Kultury UM
 • Wydział Ochrony Dziedzictwa UM
 • Wydział Polityki Rodzinnej
 • Wydział Środowiska UM
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Zarząd Dróg i Zieleni

>> Lista projektów ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację projektów z BO 2020

Informacji w sprawie postępu w realizacji projektów będą udzielać pracownicy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych. Dane kontaktowe do każdej z tych instytucji można znaleźć tutaj.

Przypominamy, że co do zasady realizacja projektów wybranych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2021 rok. W wyjątkowych sytuacjach jednostki mogą rozpocząć działania przygotowawcze jeszcze w tym roku.