Weryfikacja projektów dzielnicowych BO2020 trwa – BO Gdynia

Weryfikacja projektów dzielnicowych BO2020 trwa

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Weryfikacja projektów dzielnicowych BO2020 trwa

Kropeczki jako tło sekcji
334 projekty dzielnicowe z 343 zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego przeszły etap weryfikacji ogólnej. To bardzo dobry wynik. Teraz pomysły gdynian i gdynianek są już na etapie weryfikacji szczegółowej. Jeśli możliwość ich realizacji będzie wymagała zmian w projektach, urzędnicy będą się kontaktować z autorami wniosków. W związku ze zmienionym trybem pracy Urzędu Miasta, spowodowanym obecną sytuacją epidemiologiczną, termin ogłoszenia ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania może zostać zmieniony.
 
– Zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek w przygotowanie projektów dzielnicowych to siła napędowa Budżetu Obywatelskiego. Dla nas, samorządowców, to także możliwość poznania oczekiwań gdynian i gdynianek wobec kierunków rozwoju swoich dzielnic. Tym bardziej cieszy, że projekty coraz częściej dotyczą nie tylko inwestycji i remontów, ale ekologii, kultury, edukacji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
Etap składania wniosków dzielnicowych trwał od 27 stycznia do 24 lutego. Mieszkańcy i mieszkanki, którzy mieli pomysły na zmiany w swoich najbliższych okolicach, mogli wypełnić wniosek w wersji papierowej bądź elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl.
 
Formularz zgłoszeniowy projektu do BO to przede wszystkim opis inicjatywy i jej kosztorys. Żeby skutecznie złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego, niezbędne było dołączenie listy poparcia projektu, podpisanej przez mieszkańców dzielnicy, której on dotyczy, a w przypadku projektów inwestycyjnych także wskazanie dokładnej lokalizacji, w której projekt miałby być realizowany. Wiemy, że w przypadku skomplikowanych pomysłów wypełnienie formularza mogło być nieco trudniejsze. Dlatego przez cały etap składania wniosków mieszkańcy i mieszkanki mogli przyjść na konsultacje do Laboratorium Innowacji Społecznych, wziąć udział w Maratonie pisania projektów czy Budżecie Wieczorową Porą – mówi Magdalena Warmowska z LIS, koordynującego gdyński Budżet Obywatelski.
 
Pierwszy etap weryfikacji wniosków przeszły aż 334 projekty. Specjalistki Laboratorium Innowacji Społecznych sprawdzały m.in. czy wniosek został prawidłowo wypełniony, a także czy zawierał wszystkie niezbędne załączniki.
 
– Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym toku tylko 9 projektów na 343 złożone nie przeszło weryfikacji ogólnej. Świadczy on o tym, że mieszkańcy składają coraz lepsze projekty, w których nie ma braków formalnych.  Obecna edycja Budżetu Obywatelskiego jest już siódmą, mamy więc już duże grono doświadczonych wnioskodawców, którzy wiedzą jak wypełniać formularze projektowe i jakie załączniki do nich dołączyć. Ale mamy też debiutujących autorów, którzy naprawdę świetnie sobie z tym poradzili – mówi Marta Wieczorek z Laboratorium Innowacji Społecznych.
 
Wszystkie projekty zostały już przekazane do analizy lokalizacji i techniczno-finansowej. Urzędnicy kilkunastu wydziałów i jednostek urzędu miasta będą w najbliższym czasie sprawdzać projekty pod kątem możliwości realizacji. Analizowane będą m.in. kwestie związane ze zgodnością projektu z obowiązującymi planami miasta oraz poprawnością kosztorysów.
 
Jeśli realizacja projektu nie będzie możliwa w opisanym kształcie, urzędnicy będą się kontaktować z autorami projektów. Mailowo lub telefonicznie przedstawią propozycję zmian, których wprowadzenie może być niezbędne. Mogą one dotyczyć np. konieczności ograniczenia zakresu projektu, jeśli proponowana inwestycja przekracza wysokość kwoty w danej dzielnicy. Także zmiany lokalizacji, jeżeli podana działka została przeznaczona na inne cele.
Autorzy projektów będą mogli samodzielnie poprawić wniosek zgodnie z sugestiami urzędników, za pośrednictwem strony internetowej gdynia.zetwibo.pl albo poprosić o pomoc urzędnika odpowiedzialnego za jego weryfikację.
 
Zakończenie analizy merytorycznej projektów planowane jest na połowę maja 2020 r. Jednak w związku ze zmianami w sposobie funkcjonowaniu Urzędu Miasta i pracy urzędników, spowodowanymi zagrożeniem rozprzestrzenienia się koronawirusa, termin ten może zostać przesunięty. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.