Poznaj 30 pomysłów na projekty miejskie Budżetu Obywatelskiego – BO Gdynia

Poznaj 30 pomysłów na projekty miejskie Budżetu Obywatelskiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Poznaj 30 pomysłów na projekty miejskie Budżetu Obywatelskiego

Kropeczki jako tło sekcji

Na pierwszych warsztatach wypracowywania projektów miejskich do Budżetu Obywatelskiego powstało 30 pomysłów. Ich wstępna weryfikacja się rozpoczęła. Wszystkie pomysły są już dostępne na stronie internetowej bo.gdynia.pl. Można je podejrzeć i skomentować. Opinie i sugestie mieszkańców i mieszkanek będą cennym materiałem podczas dalszej pracy nad projektami.

Projekty miejskie w Budżecie Obywatelskie są szczególne. Powinny bowiem dotyczyć obszaru większego niż jedna dzielnica i odpowiadać na potrzeby większej liczby mieszkańców niż np. sąsiedzi i sąsiadki z ulicy czy kilku stojących obok siebie bloków. Powinny także uwzględniać różne perspektywy, doświadczenia i pomysły mieszkańców na to, jak ma funkcjonować miasto, a zarazem być spójne z miejskimi planami i obowiązującymi strategiami.

W puli środków projektów miejskich jest łącznie 1,5 miliona złotych, a wartość pojedynczego projektu poddanego pod głosowanie mieszkańców i mieszkanek nie może być większa niż 1 mln zł. Kwota jest znacznie większa w porównaniu do wartości projektów dzielnicowych, więc daje możliwości przygotowania także bardziej skomplikowanych działań.

Z tego powodu w Gdyni pomysły na projekty miejskie powstają podczas warsztatów. Wypracowujemy je poprzez dialog i dyskusję, wspólny namysł nad tym, co w mieście jest ważne i co wymaga poprawy. Udział w warsztatach biorą mieszkańcy oraz urzędnicy po to, by projekty jednocześnie spełniały oczekiwania gdynian i gdynianek oraz były możliwe do realizacji, a praca podczas warsztatów opierała się na konkretach, z uwzględnieniem wszystkich znanych nam uwarunkowań – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Pierwszy warsztat projektów miejskich z edycji BO2020 odbył się w sobotę, 29 lutego. Udział w nim wzięli mieszkańcy, którzy zapisali się za pośrednictwem internetowego formularza. Przewidzianych było 100 miejsc dla mieszkańców, ostatecznie gotowość udziału we wspólnej pracy nad projektami wyraziło 57 gdynian. Taki cykl organizowany jest po raz drugi w historii gdyńskiego BO.

Każdego roku ewaluujemy Budżet Obywatelski po to, by dowiedzieć się, jakie rozwiązania wymagają zmian, by lepiej spełniać swoją rolę. Tak też było w przypadku zasad cyklu warsztatów wypracowywania projektów miejskich. Kilka z elementów zdecydowaliśmy się zostawić, ale wprowadziliśmy też zmiany, które znacznie wpłyną na przebieg tego i kolejnych spotkań. Główna zasada pozostała bez zmian. To Państwo, mieszkańcy, będziecie wypracowywać projekty. Z pewnością uda się wypracować ciekawe rozwiązania – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Mieszkańcy i urzędnicy – tak jak w poprzednim roku – dowolnie dzielili się na grupy, by wspólnie i z udziałem moderatora wypracowywać projekty. Zrezygnowano natomiast z ograniczenia liczby projektów miejskich, które trafią pod głosowanie. Każdy pomysł miejski, który zostanie opracowany na warsztatach i pozytywnie zweryfikowany przed urzędników, zostanie poddany pod czerwcowe głosowanie.

Zasadniczą zmianą w warsztatach miejskich BO 2020 jest też to, że grupy nie zostały podzielone według kategorii z katalogu projektów BO. Zamiast tego, specjalistki Laboratorium Innowacji Społecznych przedstawiły uczestnikom „siedem wizji miasta marzeń”, a zadaniem uczestnika był wybór jednego z nich i wypracowanie pomysłów, które wpisywałyby się w jego koncepcję.

Uczestnicy do wyboru mieli jedno z siedmiu miast marzeń: „miasto edukacyjno-obywatelskie”, „miasto równościowe”, „miasto bezpieczne”, „miasto społeczno-kulturalne”, „miasto zrównoważone”, „miasto przyjazne/wygodne do życia”, „miasto kreatywne”.

Po pierwszym dniu pracy wypracowanych zostało 30 pomysłów. To bardzo wstępne zarysy projektów, które w toku dalszej pracy mogą ulec jeszcze znacznym zmianom. Wszystkie dostępne są już na stronie internetowej bo.gdynia.pl. Teraz każdy chętny może się z nimi zapoznać oraz wyrazić w komentarzu swoje opinie i sugestie. Równolegle projektom przyglądają się miejscy urzędnicy i urzędniczki, których zadaniem jest wstępnie zweryfikować pomysły wypracowane na warsztatach. Wyniki tych analiz przydadzą się w dalszej pracy nad projektami miejskimi.

O tym, w jakiej formie dopracowywane będą projekty miejskie, poinformujemy wkrótce. Drugie z cyklu warsztatów projektów miejskich, planowane na 21 marca, zostały bowiem odwołane z powodu zagrożenia koronawirusem. Szczegółowe informacje opublikujemy na stronie bo.gdynia.pl oraz na Facebooku budzetobywatelskigdynia.