Budżet Obywatelski na nowych zasadach – BO Gdynia

Budżet Obywatelski na nowych zasadach

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Budżet Obywatelski na nowych zasadach

Kropeczki jako tło sekcji

 

Kilka ważnych zmian w zasadach i trybie przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego przyjęli na ostatniej sesji gdyńscy radni. Głosowanie na duże i małe projekty dzielnicowe zostanie rozdzielone, a wybierać będziemy po trzy, a nie jak dotąd po pięć, inicjatyw w każdej z kategorii – to między innymi. Propozycje zmian w regulaminie zostały przygotowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Radę ds. Budżetu Obywatelskiego na podstawie wyników ewaluacji ostatniej edycji BO.
 

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje, w ramach których gdynianki i gdynianie podejmują decyzje, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. Od pierwszej edycji co roku wprowadzane są zmiany w regulaminie, które mają usprawnić kolejny proces. – Jak co roku przeprowadziliśmy ewaluację Budżetu Obywatelskiego uwzględniając wszystkie etapy procesu. Zbieraliśmy dane statystyczne oraz opinie wyrażone w ankietach i na spotkaniach, które dotyczyły zarówno zgłaszania pomysłów na projekty, weryfikacji wniosków, jak też samego głosowania. Chcieliśmy poznać opinie mieszkańców na temat regulaminu BO, harmonogramu czy zasad promocji aby sformułować rekomendacje na kolejną edycję. – mówi Marta Wieczorek z Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński BO. Raport z ewaluacji zostanie wkrótce opublikowany na stronie bo.gdynia.pl.

W efekcie wypracowana została lista propozycji zmian w regulaminie BO, która została przekazana pod głosowanie Radnych Miasta na sesji w środę, 23 października. Uchwałę zmieniającą zasady i tryb przeprowadzenia BO radni przyjęli jednogłośnie. Teraz trafi ona do wojewody, który w ciągu 30 dni zdecyduje o jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Jak co roku, po zakończeniu procedury Budżetu Obywatelskiego, przystępujemy do ewaluacji. Mieszkańcy naszego miasta zostali więc zapytani, jak im się podoba ten proces i co by w nim zmienili. Nad ich propozycjami pochyliła się Rada ds. Budżetu Obywatelskiego, która co roku rekomenduje panu Prezydentowi zmiany w tym zakresie – rozpoczął referowanie projektu uchwały Sebastian Jędrzejewski, członek Rady ds. Budżetu Obywatelskiego z ramienia Rady Miasta. – Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom z Rady, ponieważ w tym roku dyskusje nasze były bardzo długie na każdym spotkaniu. Omówiliśmy każdy postulat wnoszony przez mieszkańców. Sądzę, że zwłaszcza uproszczenie głosowania powinno wpłynąć na to, że więcej osób będzie brało w nim udział

Dziękuję Radnym za jednogłośne przyjęcie uchwały. Dzięki wprowadzonym zmianom będzie nam łatwiej przeprowadzić zbilżającą się edycję Budżetu Obywatelskiego 2020. Zmiany wprowadziliśmy wsłuchując się w głos mieszkańców, mam więc nadzieję, że przełoży się to na większe zainteresowanie głosowaniem. Kiedy przyjęta uchwała zostanie opublikowana, będziemy mogli ogłosić harmonogram przyszłorocznej edycji oraz dokładne kwoty przeznaczone na realizację projektów. – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Wśród najważniejszych z przyjętych zmian jest m.in. rezygnacja z rangowania wybranych projektów oraz oddzielenie na liście do głosowania projektów małych od projektów dużych, co ma ułatwić i usprawnić mieszkańcom wybór projektów. Wybierać będziemy zatem po trzy równie ważne projekty (1 głos = 1 punkt) w trzech kategoriach – tzw. projekty małe dzielnicowe (o wartości do 10 tysięcy złotych każdy), duże dzielnicowe (o wartości do kwoty równej 90% puli środków na daną dzielnicę) oraz projekty ogólnomiejskie (o wartości do 1 miliona złotych każdy). Wskazywane w głosowaniu duże i małe projekty nadal będą dotyczyć dowolnie wybranej, ale tej samej dzielnicy.

Co ważne, usunięte zostały zapisy dotyczące szczegółowego harmonogramu i tematyki warsztatów miejskich, żeby program spotkań mógł odzwierciedlać aktualne potrzeby oraz zostać rozłożony na wskazaną przez Prezydenta liczbę warsztatów. Praca warsztatowa będzie wspólnym namysłem nad potrzebami i problemami miasta, a wypracowane projekty będą stanowiły odpowiedź na te właśnie potrzeby. Zniesiono również limit projektów, które w wyniku pracy warsztatowej mogą trafić na listę do głosowania. W BO 2020 wszystkie wypracowane i pozytywnie zaopiniowane projekty miejskie trafią na tę listę. Zwiększona została także wymagana liczba podpisów poparcia mieszkańców dla projektów miejskich z 15 na 100. To ma dać większą pewność, że projekty wypracowywane przez grupę mieszkańców na warsztatach są ważne z punktu widzenia większej liczby gdynian.

Z kolei zasady dotyczące dofinansowania dodatkowych projektów dzielnicowych („pierwszych pod kreską”), przyjęte przez radnych w trakcie ostatniego procesu – i z których skorzystało już sześć rad dzielnic – zostają rozszerzone także na projekty miejskie, które będą mogły być współfinansowane z dodatkowych środków przeznaczonych przez Radę Miasta. Co więcej – kolejny projekt, na którego realizację zabraknie pieniędzy w puli dzielnicowej, będzie mógł dofinansować prywatny darczyńca lub grupa darczyńców. Jest to rozwiązanie unikalne w skali kraju zaproponowane przez radną dzielnicy Dąbrowa Annę Brzeską-Cupisz.