Sześć rad dzielnic zrealizuje projekty zgłoszone do BO – BO Gdynia

Sześć rad dzielnic zrealizuje projekty zgłoszone do BO

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Sześć rad dzielnic zrealizuje projekty zgłoszone do BO

Kropeczki jako tło sekcji

Na współfinansowanie realizacji dodatkowych projektów Budżetu Obywatelskiego 2019 zdecydowało się sześć rad dzielnic. Dzięki temu będą mogły zostać zrealizowane pomysły mieszkańców na m.in. budowę mostku weneckiego nad potokiem Cisowskim czy organizację kursu tańca na Wielkim Kacku.

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 odbyło się na przełomie czerwca i lipca. Wśród zasad regulaminu, które w tym wprowadzono po raz pierwszy, była możliwość uzupełniania brakujących kwot do realizacji pierwszych projektów „pod kreską” przez rady dzielnic. „Pod kreską”, czyli takich, które otrzymały kolejną największą liczbę punktów w głosowaniu, ale do ich realizacji nie wystarczyło funduszy z dostępnej puli środków.

Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w której mieszkańcy mogą szeroko przedstawić swoją wizję rozwoju dzielnicy. Równocześnie każdego roku obserwowaliśmy sytuację, w której pomysły z dużym poparciem sąsiadów nie mogły być zrealizowane z powodu braku części środków w puli. Zdecydowaliśmy się więc umożliwić radnym dzielnic współfinansowanie projektów BO, na które nie wystarczyło środków w edycji. Z jednej strony to poszerzenie kompetencji rad dzielnic, a z drugiej, możliwość szybszej realizacji projektów, których chcą mieszkańcy, a których szczególną potrzebę widzą też radni dzielnic – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Temat współfinansowania projektów BO przez rady dzielnic był dyskutowany na sesjach we wszystkich dzielnicach. Decyzje o skorzystaniu z tej możliwości podjęło ostatecznie sześć rad, a w efekcie zrealizowane zostaną projekty:

• ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy wzdłuż ul. Okrężnej (Chwarzno-Wiczlino);
• rewitalizacja lasu pomiędzy ulicami Podgórską a Ledóchowskiego (Obłuże);
• organizacja warsztatów muzyczno-artystycznych, prozdrowotnych oraz spotkań autorskie w bibliotece (Pogórze);
• budowa kładki nad potokiem Cisowskim przy ulicy Modrzewiowej (Pustki Cisowskie-Demptowo);
• wyposażenie klubu dzielnicowego oraz organizacja zajęć dla mieszkańców SP 34 (Redłowo);
• organizacja kursu tańca (Wielki Kack).

Największa kwota z budżetu dzielnicy przeznaczona zostanie na ten cel na Obłużu (blisko 290 tysięcy złotych), a najmniejsza – na Wielkim Kacku (425 zł).

Projekty BO są często inspiracją dla radnych w kwestii planowania budżetów w swoich dzielnicach, ponieważ jest to jedna z wielu form zgłaszania potrzeb i ich konsultowania z mieszkańcami. Dofinansowanie realizacji projektów BO to możliwość z której rady mogły skorzystać, ale jeśli się nie zdecydowały, to tradycyjnie niewykorzystane środki z puli Budżetu Obywatelskiego przejdą na kolejny rok – mówi Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta ds. dzielnic.

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji BO mieszkanki i mieszkańcy wskazali do realizacji 109 projektów dzielnicowych oraz jeden projekt dotyczący całego miasta. Drugi projekt ogólnomiejski będzie realizowany wskutek decyzji radnych miasta, którzy zdecydowali się uzupełnić brakującą kwotę – 20 tysięcy złotych – z budżetu miasta. Sto dziesiąty projekt dzielnicowy powstanie w Małym Kacku w ramach premii „+1”, czyli za najwyższą frekwencję w dzielnicy. 

Poniżej uaktulalione listy z przydziałem wszystkich projektów z BO 2019 do jednostek, które będą odpowiedzialne za ich realizację:

PROJEKTY MIEJSKIE BO 2019 – jednostki realizujące

PROJEKTY DZIELNICOWE BO 2019 – jednostki realizujące