Dużo pomysłów na Budżet Obywatelski 2020 – BO Gdynia

Dużo pomysłów na Budżet Obywatelski 2020

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Dużo pomysłów na Budżet Obywatelski 2020

Kropeczki jako tło sekcji

Gdynianki i gdynianie mają dużo pomysłów na usprawnienie Budżetu Obywatelskiego, ale ogólna ocena ostatniego procesu jest na mocną czwórkę – to wstępne wyniki z ankiety przeprowadzonej w ramach ewaluacji ostatniej edycji BO. O dotychczasowych wnioskach rozmawiali mieszkańcy i przedstawicielki Laboratorium Innowacji Społecznych na otwartym spotkaniu w UrbanLabie. Wszystkie zgłoszone sugestie zostaną przeanalizowane, a część z nich może zostać uwzględniona w regulaminie Budżetu Obywatelskiego 2020.

Edycja pełna zmian
Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje, w ramach których gdynianki i gdynianie podejmują decyzje, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. Od pierwszej edycji co roku wprowadzane są zmiany w regulaminie, które mają usprawnić kolejny proces.

Tak było i w minionej edycji – była ich rekordowa ilość, bo poza wnioskami z poprzedniego procesu konieczne było wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Wśród najważniejszych nowości w BO 2019 znalazły się większa pula środków na realizację projektów, poszerzony katalog zadań, dodatkowy podział projektów dzielnicowych na duże i małe, wprowadzenie nowej kategorii zadań miejskich z warsztatowym sposobem wypracowywania projektów pod głosowanie, a także możliwość dofinansowania projektu „pierwszego pod kreską” przez radę dzielnicy.

Mocna czwórka
Teraz każdy z elementów minionej edycji Budżetu Obywatelskiego jest analizowany przez specjalistki z działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych. Przeprowadzona już została ankieta ewaluacyjna po głosowaniu i z uczestnikami warsztatów miejskich, a także spotkań z urzędnikami zaangażowanymi w proces. We wtorek (3 września) zainteresowani mieszkańcy mogli wziąć udział w dyskusji na ten temat. Otwarte spotkanie ewaluacyjne odbyło się w UrbanLabie, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jako punkt wyjścia do dyskusji z mieszkańcami przedstawione zostało podsumowanie minionej edycji oraz opinie mieszkańców, który wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej.

Cieszy na pewno wzrost liczby zgłoszonych w tym roku projektów. Frekwencja w głosowaniu w skali całego miasta utrzymała się na mniej więcej tym samym poziomie co w roku poprzednim, ale wyraźnie mniej popularne było głosowanie na projekty miejskie. Najwięcej zwycięskich projektów dużych dotyczyło sportu i rekreacji oraz zmian w przestrzeni publicznej. Wśród małych dominowały zadania z zakresu zdrowia, kultury i edukacji. Zwycięskie projekty inwestycyjne także z każdym rokiem coraz droższe – mówiła Joanna Krukowska z LIS.

Z analizy wyników ankiety ewaluacyjnej wynika, że najwięcej (45 proc.) z badanych uważa, że na projekty miejskie powinno się przeznaczać 15 proc. lub mniej z ogólnej puli środków na BO. Niewiele mniej osób (43 proc.), które wzięły udział w ankiecie, uważa, że na te zadania powinno być przeznaczonych od 16-30 proc. środków. Wśród najczęściej poruszanych wątków w ankiecie znalazły się także wnioski o zwiększenie całościowej środków w puli BO, zwiększenie działań promocyjnych procesu, umożliwienie głosowania na projekty z więcej niż jednej dzielnicy, wyłącznie projektów dotyczących szkół, czy organizację osobnego głosowania na duże i małe projekty dzielnicowe.

Podobnie jak w latach poprzednich, zapytaliśmy też ankietowanych o ogólną ocenę tegorocznego procesu. Wyszła całkiem mocna czwórka. Cieszy nas, że w ocenie s topnia realizacji celów BO, większość wypełniających ankietę uznała, że proces ten faktycznie wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców i pozwala miastu realizować zadania lepiej dopasowane do ich potrzeb. Mamy oczywiście dużo wątków do przeanalizowania, dlatego też chcemy poznać jak najwięcej opinii, pomysłów i argumentów za konkretnymi zmianami w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego – mówiła Ewa Stokłuska z LIS.

Mieszkańcy: potrzebujemy mapy gruntów
Część opinii mieszkańców zebranych w UrbanLabie pokrywała się z tym, co zostało sformułowane w ankiecie, ale zgłoszone zostały także nowe potrzeby.

Żądamy stworzenia przez wszystkie komórki miasta spójnej mapy gruntów, na których mogłyby zostać zrealizowane projekty Budżetu Obywatelskiego. Znamy takie sytuacje, w której projekt został ostatecznie odrzucony przez jakiś wydział, mimo że ta sama lokalizacja została wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez inny – wskazało kilkoro mieszkańców. Inni dodawali, że przydałoby się także stworzenie katalogu mebli miejskich z cennikami, a także specjalnym wskazaniem na wyposażenie, które mogłoby stanąć w Śródmieściu: – Przygotowując projekt, nie wiemy, który dokładnie model ławki został ujęty w cenniku. A te są przecież różne, tak samo, jak różne są ceny. W efekcie okazuje się, że np. po weryfikacji koszt przygotowanych przez nas projektu znacznie się zwiększa. Przydałyby się też specjalne oznaczenia tych sprzętów, które mogą stanąć w Śródmieściu, gdzie trzeba brać pod uwagę szczególne wymogi związane z zabytkowym charakterem tej przestrzeni.