Znamy jednostki, które będą realizować projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019 – BO Gdynia

Znamy jednostki, które będą realizować projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Znamy jednostki, które będą realizować projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019

Kropeczki jako tło sekcji

W oparciu o wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019 do realizacji wskazano 109 projektów dzielnicowych i jeden miejski. Dodatkowo, na Małym Kacku – jako wyraz docenienia najwyższej frekwencji w głosowaniu spośród wszystkich dzielnic – do realizacji trafi również tzw. Projekt +1, czyli pierwsze duże zadanie „pod kreską”.

Kolegium Prezydenta na swoim posiedzeniu 13 sierpnia 2019 r. zadecydowało o podziale projektów pomiędzy 13 jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta oraz 3 szkoły podstawowe i 4 filie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Będą to:

 • Biuro ds. Dzielnic UM
 • Biuro Ogrodnika Miasta
 • Biuro Plastyka Miasta
 • Centrum Aktywności Seniora
 • Gdyńskie Centrum Sportu
 • Gdyńskie Centrum Zdrowia
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni oraz jej filie nr 1, nr 4 i nr 13
 • Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
 • Szkoły podstawowe nr 23, nr 31 i nr 34
 • Wydział Edukacji UM
 • Wydział Inwestycji U
 • Wydział Kultury UM
 • Wydział Ochrony Dziedzictwa UM
 • Zarząd Dróg i Zieleni
 • Zarząd Komunikacji Miejskiej

>> Lista jednostek odpowiedzialnych za realizację PROJEKTÓW MIEJSKICH Z BO 2019

>> Lista jednostek odpowiedzialnych za realizację PROJEKTÓW DZIELNICOWYCH Z BO 2019

Informacji w sprawie postępu w realizacji projektów będą udzielać pracownicy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych. Dane kontaktowe do każdej z tych instytucji można znaleźć tutaj.

Przypominamy, że co do zasady realizacja projektów wybranych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2020 rok. W wyjątkowych sytuacjach jednostki mogą rozpocząć działania przygotowawcze jeszcze w tym roku.