Głosowanie zakończone! Sprawdź, które projekty wygrały – BO Gdynia

Głosowanie zakończone! Sprawdź, które projekty wygrały

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Głosowanie zakończone! Sprawdź, które projekty wygrały

Kropeczki jako tło sekcji

W głosowaniu na gdyński Budżet Obywatelski 2019, które trwało od poniedziałku 17 czerwca do poniedziałku 1 lipca, wzięły udział 31 263 osoby – 13,51 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Najmłodsza głosująca osoba urodziła się 1 czerwca 2019, najstarszy głosujący miał 97 lat.
Do realizacji wybrano 109 projektów dzielnicowych (bez Projektu +1) oraz jeden projekt miejski. 

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019 do podziału było dokładnie 10 158 500 zł plus premia w ramach „Projektu +1”, która w tym roku wyniosła 392 940 zł. To nagroda w postaci realizacji dodatkowego projektu (ze środków miasta) dla dzielnicy, gdzie odnotowano najwyższą frekwencję w głosowaniu.

Przez 15 dni w całym mieście na gdyński Budżet Obywatelski 2019 swoje głosy oddały 31 263 osoby. To o 962 osoby więcej niż w roku 2018.

W tym roku wybieraliśmy spośród 260 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Dąbrowie – 23, najmniej na Oksywiu i Karwinach – po sześć. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie, za pośrednictwem strony bo.gdynia.pl, mieszkańcy wskazali do realizacji 109 projektów dzielnicowych: 28 dużych i 81 małych (oraz pośrednio Projekt +1 wynikający z najwyższej frekwencji).

BO 2019: głosowanie na projekty dzielnicowe

W tym roku, po raz pierwszy, wskazywaliśmy też do realizacji projekty miejskie. Spośród 15 poddanych pod głosowanie, wybrano jeden.

BO 2019: głosowanie na projekty miejskie

Najwyższą frekwencję – 38,82 procent proc. głosujących – osiągnięto w Małym Kacku i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy „Projekt +1”: „Rodzinny park wypoczynku i sportu przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) z terenem rekreacji, sportu oraz strefą seniora” o wartości 392 940 zł.
Bardzo chętnie głosy oddawali również mieszkańcy Pustek Cisowskich – Demptowa (27,23 proc.) oraz Babich Dołów (23,15 proc.) Najrzadziej głosowali mieszkańcy Chyloni (5,48 proc.).

BO 2019: frekwencja w głosowaniu

Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej głosów – 1579 – otrzymał zwycięski projekt z Pustek Cisowskich – Demptowa: „Miejsca zabawy i rekreacji – plac zabaw/strefa starszaka ul. Gulgowskiego, zjazd linowy/tyrolka ul. Borowikowa, sprężynowiec/bujak sześcioosobowy na placu SP16”.

Wybrany do realizacji projekt dzielnicowy o największej wartości to „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy SP nr 40”: 527 670 zł. (Chylonia).

Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji, to „Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego ‘Uwaga jeże’ przy ul. Miętowej” 1 182 zł. (Dąbrowa)

W tym roku w żadnej z dzielnic nie wykorzystano całej puli środków. Niewielkie kwoty pozostały w Cisowej (400 zł), na Chyloni (710 zł) i Leszczynkach (1600 zł).
318 466 zł nie rozdysponowano na Chwarznie – Wiczlinie, 205 526 zł na Witominie, a 177 105 zł – na Obłużu.

W skali całego miasta nie rozdysponowano:
* z puli dzielnicowej: 1 305 122 zł
* z puli miejskiej: 980 000 zł.

W związku z bardzo dużą kwotą niewykorzystanych śródków puli na projekty miejskie, pod obrady Rady Miasta na sierpniowej sesji trafi przygotowany przez Prezydenta projekt uchwały zwiekszającej o 20 tys. zł pulę na projekty miejskie, tak by mogły zostać zrealizowane dwa z największym poparciem mieszkańców.

Co do zasady, niewykorzystane środki dzielnicowe zasilą kwotę Budżetu Obywatelskiego 2020. W tym roku jednak, po praz pierwszy, istnieje też możliwość wydatkowania resztek z pul dzielnicowych w powiązaniu z BO2019. Mogą o to zadbać rady dzielnic, które do 2 września mogą przedłożyć Prezydentowi uchwały, w których zobowiążą się do uzupełnienia brakującej kwoty na realizację pierwszego projetu „pod kreską” z danej dzielnicy ze środków, ktore znajdują się w ich dyspozycji. Jeśli się na to nie zdecydują, niewykorzystane środki powiększą pule dzielnicowe w BO2020.