Poznaliśmy listę 15 projektów miejskich do głosowania w BO 2019 – BO Gdynia

Poznaliśmy listę 15 projektów miejskich do głosowania w BO 2019

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Poznaliśmy listę 15 projektów miejskich do głosowania w BO 2019

Kropeczki jako tło sekcji
Całkowita nowość w historii gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, jaką jest możliwość zgłaszania projektów o zasięgu ogólnomiejskim, zmaterializowała się w ubiegłą sobotę (25 maja). Podczas trzeciego spotkania w ramach cyklu warsztatów wypracowywania takich właśnie projektów do BO 2019, uczestnicy w głosowaniu wyłonili 15 najciekawszych ich zdaniem pomysłów, które od 17 czerwca do 1 lipca trafią pod głosowanie wszystkich gdynian. Pula środków na realizację miejskich projektów wynosi 1,5 miliona złotych.
 
Trzecie warsztaty wypracowywania projektów ogólnomiejskich rozpoczęły się od przywitania uczestników przez Marka Łucyka, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Pragnę gorąco podziękować za Państwa zaangażowanie, poświęcenie czasu wolnego i pogratulować doskonałe inicjatywy. Projekty, które dziś trafią na listę 15 do głosowania mieszkańców, z pewnością w wielu przypadkach będę nadzorował. Już dziś zachęcam do współpracy, będę otwarty na dyskusję i pomoc.
 
Do rąk uczestników warsztatów trafiła lista, na której znajdowało się 28 projektów miejskich, podzielonych na 9 obszarów tematycznych. Ich ostateczny kształt był efektem dwóch pierwszych spotkań warsztatowych z udziałem mieszkańców i urzędników oraz wynikiem weryfikacji projektów w wydziałach UM w Gdyni i jednostkach organizacyjnych miasta.
 
Każdy projekt został zaprezentowanych przez przedstawicieli grup, które nad nimi pracowały; w kilku przypadkach, pod nieobecność części osób zaangażowanych w prace nad projektami na ostatnim spotkaniu, projekty przedstawiali pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych.
 
Sama procedura głosowania, choć złożona, odbyła się bardzo sprawnie, a udział w werdykcie wzięło aż 44 mieszkańców Gdyni – uczestników przynajmniej 2 z 3 warsztatów. Podczas ogłaszania wyników emocje były ogromne, ale dało się odczuć pozytywną energię uczestników. Pierwsza 14 wniosków ułożyła się w kolejności uzyskanych punktów, a 15 – ostatni – wniosek wyłoniony został w losowaniu pomiędzy dwoma z taką samą punktacją.
 
Teraz każdy może poznać wszystkie zakwalifikowane do głosowania wnioski na stronie www.bo.gdynia.pl. Etap głosowania rozpocznie się 17 czerwca i zakończy się 1 lipca 2019. W głosowaniu będzie można wybrać maksymalnie 5 projektów miejskich oraz dodatkowo 5 projektów z jednej dzielnicy.