Odwołania od weryfikacji projektów miejskich – BO Gdynia

Odwołania od weryfikacji projektów miejskich

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Odwołania od weryfikacji projektów miejskich

Kropeczki jako tło sekcji

W związku z negatywną weryfikacją 12 z 38 projektów wypracowanych w toku warsztatów dotyczących projektów miejskich do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, do Laboratorium Innowacji Społecznych spłynęło 7 odwołań od negatywnego wyniku weryfikacji. Dotyczyły one następujących wniosków:

1)      OGM0017: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż brzegu Rzeki Kaczej od ul. Kurpiowskiej do Drogi Gdyńskiej

2)      OGM0042: Budowa 400m bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną oraz treningowego boiska piłkarskiego przy Ejsmonda

3)      OGM0057: Kładka spacerowa na Plaży Miejskiej

4)      OGM0059: Zwiększenie dostępności dworca Gdynia Główna PKP od str. Działek Leśnych i poprawa komunikacji pieszej między Działkami Leśnymi a Śródmieściem

5)      OGM0060: Ścieżka piesza, dydaktyczna na południowym skraju parku na Kamiennej Górze, łącząca ulice: Słowackiego, Asnyka, Siemiradzkiego i Mickiewicza

6)      OGM0064: Remont wieży widokowej przy ul. Kieleckiej

7)      OGM0065: Ogrodzony wybieg dla psów w pobliżu schroniska dla zwierząt „Ciapkowko” przy ulicach Łowicka – Olkuska w dzielnicy Mały Kack dla psów z całej Gdyni

Odwołania zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Gdyni, który rozpatrzył pozytywnie dwa odwołania – dotyczące projektów OGM0017: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż brzegu Rzeki Kaczej od ul. Kurpiowskiej do Drogi Gdyńskiej oraz OGM0065: Ogrodzony wybieg dla psów w pobliżu schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” przy ulicach Łowicka – Olkuska w dzielnicy Mały Kack dla psów z całej Gdyni. W przypadku pozostałych projektów Prezydent podtrzymał decyzję o ich negatywnej weryfikacji, zgodnie z argumentacją jednostek weryfikujących, zawartą w kartach weryfikacji szczegółowej każdego z projektów.