Budżet Obywatelski 2019 – czas na zmiany – BO Gdynia

Budżet Obywatelski 2019 – czas na zmiany

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Budżet Obywatelski 2019 – czas na zmiany

Kropeczki jako tło sekcji

W tym roku procedura budżetu obywatelskiego rozpocznie się 15 lutego. Mieszkanki i mieszkańcy Gdyni do 18 marca będą mieli czas na przygotowanie i złożenie pomysłów na zmiany w swoim mieście. Na ich realizację zostanie przeznaczonych ponad 10 milionów złotych.

Tegoroczna edycja BO to nie tylko nowe pomysły na zmiany w Gdyni – zmienia się także sam budżet obywatelski. Gdynianie i gdynianki będą mogli zgłaszać zarówno projekty dzielnicowe, jak i miejskie – dotyczące wszystkich mieszkańców i mieszkanek lub obszaru większego niż tylko jedna dzielnica. Łączna pula środków na tegoroczną edycję BO to ponad 10 milionów złotych – na projekty dotyczące poprawy przestrzeni, inwestycje oraz – po raz pierwszy – na działania „miękkie”, np. związane z kulturą, edukacją, integracją społeczną. 1,5 miliona zł przeznaczone zostanie na projekty miejskie, a pozostałe 8,5 mln zł – na zadania w poszczególnych dzielnicach. Te ostatnie będą się dzielić na małe (do 10 tys. zł) i duże (do 90 proc. puli środków na dzielnicę).

BO 2019 w Gdyni to pierwsza tegoroczna procedura budżetu obywatelskiego na Pomorzu przeprowadzana w oparciu o nowe przepisy ustawowe. To także jeden z pierwszych w Polsce procesów tego typu, którego formuła będzie bardziej dyskusyjna, oparta o bezpośredni dialog z mieszkańcami i mieszkankami. Projekty miejskie – nowy poziom BO – będziemy przygotowywać w trakcie cyklu trzech sobotnich warsztatów. Wezmą w nich udział mieszkańcy i mieszkanki oraz miejscy urzędnicy, a wspólną pracę nad projektami poprzedzi diagnoza potrzeb. Podobnie jak składanie propozycji zadań dzielnicowych, zapisy na warsztaty oraz wspólne diagnozowanie potrzeb w skali całego miasta odbędą się między 15 lutego a 18 marca. Wybór projektów, które trafią do realizacji, nastąpi jak co roku w formie głosowania – odbędzie się ono między 17 czerwca a 1 lipca.

Nowy katalog projektów
Projekty mogą mieć charakter inwestycyjny lub dotyczyć tzw. działań miękkich, np. z obszarów:
* edukacji – np. warsztaty, zajęcia profilaktyczne, edukacja regionalna,
* komunikacji i organizacji ruchu – np. drogi rowerowe, remonty jezdni, rozwiązania uspokajające ruch,
* kultury – np. festiwale, festyny, zajęcia artystyczne, pokazy filmowe,
* ochrony środowiska – np. pojemniki do segregacji odpadów, montaż paneli solarnych, kosze na psie odchody,
* pomocy społecznej – np. działania na rzecz integracji społecznej, dopłaty do ciepłych posiłków,
* przestrzeni publicznej – np. mała architektura, elementy dekoracyjne w przestrzeni, oświetlenie, zagospodarowanie placów i skwerów,
* sportu i rekreacji – np. boiska, zajęcia sportowe, zakup ogólnodostępnego sprzętu do ćwiczeń,
* zdrowia – np. badania profilaktyczne, edukacja prozdrowotna, montaż defibrylatorów,
* zieleni miejskiej – np. nasadzenia drzew i krzewów, urządzanie parków, sadzenie trawników i łąk kwietnych.

Wszystkie projekty muszą spełniać zasadę ogólnodostępności.

Nie można zgłaszać projektów zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy sprzecznych z działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach.

Inne ważne zasady tegorocznego procesu:
* W BO może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni – bez ograniczeń wiekowych także, jeśli nie jest zameldowany/a lub nie ma polskiego obywatelstwa.
* Projekty dzielnicowe składa się indywidualnie, na formularzu wniosku. Pod każdym takim wnioskiem muszą znaleźć się podpisy mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt. Od tego roku ich liczba jest inna dla każdej dzielnicy i odpowiada max. 0,1 proc. mieszkańców. Najwięcej podpisów należy zebrać na Chyloni (22), najmniej na Babich Dołach (2).
* Projekty miejskie wypracowywane są podczas cyklu 3 warsztatów z udziałem mieszkańców i mieszkanek oraz urzędników. Weźmie w nich udział max. 100 osób, spośród chętnych, którzy zgłoszą się od 15 lutego do 18 marca.
Przed warsztatami wszyscy mogą zgłaszać potrzeby dotyczące miasta lub wstępne pomysły na miejskie projekty w ramach diagnozy potrzeb miejskich. Zapisy na warsztaty i diagnoza potrzeb prowadzone są przez stronę https://bo.gdynia.pl oraz bezpośrednio w Laboratorium Innowacji Społecznych (bo@lis.gdynia.pl, tel. 58 727 39 10).
* Każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć dowolną liczbę projektów.
* Wybór projektów do realizacji odbywać się będzie między 17 czerwca a 1 lipca, za pośrednictwem strony internetowej Budżet Obywatelski Gdynia 2019. W głosowaniu będzie można wskazać i uporządkować w kolejności ważności maksymalnie pięć projektów miejskich oraz pięć projektów w jednej, wybranej dzielnicy Gdyni.
Osoby niezameldowane i niewpisane do rejestru wyborców będą mogły wziąć udział w głosowaniu po złożeniu oświadczenia o byciu mieszkańcem Gdyni.
* Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski zostaną ogłoszone do 8 lipca.

Do realizacji trafią projekty o najwyższym poparciu, mieszczące się w puli środków przeznaczonych czy to dla dzielnicy, czy dla całego miasta. Aby projekt miejski mógł trafić do realizacji, musi na niego zagłosować co najmniej 1000 osób. W przypadku projektów dzielnicowych ten próg ustalono na 50 osób.

Wsparcie przy tworzeniu projektów

Przez cały okres składania projektów do gdyńskiego BO 2019 wsparciem służą pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych. Z myślą o autorach wniosków zaplanowano:
* Dzień Otwarty w Laboratorium Innowacji Społecznych – sobota 16.02, godz. 10 – 16, siedziba LIS (ul. Żeromskiego 31)
* Budżet Wieczorową Porą – punkt konsultacyjny w LIS w każdy poniedziałek i czwartek między 15.02 a 18.03, czynny do godz. 20.00,
* Maraton Pisania Projektów z udziałem urzędników – sobota 9.03, godz. 10 – 16, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wejście od ul. Stryjskiej, dawna Pracownia LIS).