Coraz bliżej woonerfu na ul. Abrahama – BO Gdynia

Coraz bliżej woonerfu na ul. Abrahama

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Coraz bliżej woonerfu na ul. Abrahama

Kropeczki jako tło sekcji

Coraz bliżej przebudowy ulicy Abrahama, w której powstanie przyjazna mieszkańcom przestrzeń rekreacyjna w samym centrum miasta i tym samym, pierwszy w mieście woonerf. Przetarg na realizację tej inwestycji, jednego ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego, został ogłoszony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy mogli się tamtędy przespacerować w grudniu.

Woonerf z definicji to ulica współdzielona przez pieszych, kierowców aut i rowerzystów. Zachęcająca do rekreacji dzięki przyjaznej małej architekturze, zieleni oraz dobremu oświetleniu. Ideą takich przestrzeni jest także likwidacja barier architektonicznych i tym samym otwarcie ich dla jak najszerszej grupy mieszkańców. I taka wizja ulicy Abrahama, na odcinku od ul. Batorego do ul. 10 Lutego, przekonała blisko 1500 gdynian, którzy oddali na nią głos w Budżecie Obywatelskim 2016. Tym samym gwarantując tej inicjatywie zwycięstwo w Śródmieściu.

Pierwotny projekt inwestycji został przygotowany w ramach konkursu dla młodych architektów, a następnie poddany pod konsultacje społeczne z mieszkańcami i przedsiębiorcami z okolicy po to, by jak najlepiej sprostał oczekiwaniom przyszłych użytkowników. Wnioski z tych spotkań były podstawą do stworzenia, przez współpracujące w konsorcjum firmy NANU Architektura i A2P2 Architecture & Planning, projektu budowlanego dla wykonawców inwestycji. Przetarg na budowę został już ogłoszony, Zarząd Dróg i Zieleni czeka na oferty jeszcze do 27 lipca.

Dzięki temu prace budowlane mogłyby zacząć się jeszcze w sierpniu. Przewidujemy, że trwałyby około trzech, może czterech miesięcy, stąd przebudowa może zakończyć się już pod koniec roku – mówi Bogusław Moniuszko, kierownik działu dróg ZDiZ.

Ulicę Abrahama czeka więc wiele zmian. Przede wszystkim – na odcinku od ul. Batorego do ul. 10 Lutego stanie się strefą współdzieloną przez pieszych, rowerzystów i kierowców aut. Ruch samochodów dopuszczony w centralnej części woonerfu w ruchu jednokierunkowym do ul. Batorego, natomiast piesi i rowerzyści będą poruszać się tamtędy bez ograniczeń. Do wizyty w tym miejscu będzie zachęcać atrakcyjna mała architektura, w tym m.in. ławki, stojaki rowerowe, zieleńce oraz przyjemne oświetlenie w formie parkowych latarni, oraz dekoracyjnego podświetlenia drzew. Co ważne, w celu likwidacji barier architektonicznych zrównany zostanie poziom jezdni i chodników, jedno z łącznie siedmiu pozostawionych tam miejsc parkingowych zaprojektowane zostało z myślą osobach niepełnosprawnych, a jedno – o dostawach.

Dzięki temu Śródmieście Gdyni zyska nową przestrzeń, która będzie mogła stać się ulubionym miejscem spotkań. Bardzo cieszy również fakt, że projekt realizowany jest z inicjatywy mieszkańców oraz z ich aktywnym udziałem – mówi Paweł Brutel, przewodniczący komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa w Radzie Miasta.

Przypomnijmy, przygotowanie inwestycji wymagało opracowania m.in. zmian geometrii drogowej i dotychczasowej sieci kanalizacji deszczowej, aby zapewnić skuteczny odpływ wody po opadach deszczu. Konieczne było także zaprojektowanie przebudowy części wodociągu, który powstawał w latach 30. ubiegłego wieku oraz ułożenia nowej podziemnej sieci energetycznej. Co więcej, żeby to wszystko było możliwe, konieczny był szereg uzgodnień z dużą grupą podmiotów i instytucji, które zarządzają częścią instalacji podziemnych (PEWiK Gdynia Sp. z o.o., OPEC, Energa Oświetlenie), odpowiadają za zabytkowy charakter Śródmieścia i miejską estetykę. – Konieczne było znalezienie najlepszych rozwiązań zmiany uzbrojenia terenu, uwzględniając już istniejące instalacje i powstawanie nowych, na potrzeby planowanej, niemal kompleksowej przebudowy ulicy – podsumowuje Bogusław Moniuszko.