Budżet Obywatelski i Przyjazna Dzielnica 2018: tak będziemy głosować – BO Gdynia

Budżet Obywatelski i Przyjazna Dzielnica 2018: tak będziemy głosować

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Budżet Obywatelski i Przyjazna Dzielnica 2018: tak będziemy głosować

Kropeczki jako tło sekcji

Głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2018 rozpoczęte! Do 2 lipca gdynianie wybierać będą spośród 97 projektów. Łączna pula tegorocznego BO to 5 898 400 Zł. Budżetowi Obywatelskiemu towarzyszy głosowanie na Przyjazną Dzielnicę – z pulą środków 550 tys. zł. Tak jak w latach poprzednich, w dzielnicy z najwyższą frekwencją podczas głosowania na BO zostanie – w ramach podziękowania i nagrody za aktywność mieszkańców – zrealizowany dodatkowy projekt, tzw. +1.

– Od dzisiaj, od północy, głosujemy w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2018 Mam nadzieję, że część z państwa już zagłosowała. Jeśli nie, mamy jeszcze czas do 2 lipca – mówił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, na poniedziałkowej konferencji prasowej, podczas której przybliżył zasady tegorocznego glosowania. – Pod głosowanie poddanych jest blisko 100 projektów. Wartość tych, które gdynianie wskażą do realizacji, przekroczy 6 milionów złotych. Bo choć pula tegorocznego BO to prawie 5,9 mln zł nie należy zapominać o projekcie +1, czyli tym realizowanym w podziękowaniu za aktywność mieszkańców dzielnicy, w której frekwencja będzie najwyższa.

Po raz trzeci głosowaniu na BO towarzyszy wybór projektów Przyjaznej Dzielnicy. – Na stałe wpisała się w kalendarz gdyńskiej partycypacji, działania o charakterze społecznym, aktywizującym, z każdym rokiem cieszą się coraz większym zainteresowaniem – zauważył Paweł Brutel, przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej Rady Miasta Gdyni. – Mieszkańcy zyskali instrument służący wszystkim integracji w dzielnicach oraz organizacji czasu wolnego: od nauki pływania po działania teatralne. 

Najwięcej projektów zarówno do BO, jak i PD, zgłoszono na Dąbrowie. 

Budżet Obywatelski

Liczba projektów

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2018 została zatwierdzona przez kolegium prezydenta 6 czerwca. Dotyczą rekreacji, inwestycji, estetyzacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ze spisem oraz dokładnym omówieniem każdego z przedsięwzięć można zapoznać się na stronie internetowej bo.gdynia.pl.

Kolejność projektów BO na listach dzielnicowych określono w drodze losowania. 29 maja przeprowadzili je członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy dzielnic będą wybierać spośród następującej liczby projektów:

* Babie Doły: 7

* Chwarzno-Wiczlino: 3

* Chylonia: 2

* Cisowa: 3

* Dąbrowa: 12

* Działki Leśne: 3

* Grabówek: 3

* Kamienna Góra: 3

* Karwiny: 5

* Leszczynki: 2

* Mały Kack: 7

* Obłuże: 8

* Oksywie: 5

* Orłowo: 4

* Pogórze: 4

* Pustki Cisowskie – Demptowo: 6

* Redłowo: 2

* Śródmieście: 3

* Wielki Kack: 3

* Witomino-Leśniczówka: 2

* Witomino – Radiostacja: 4

* Wzgórze św. Maksymiliana: 6

 

Organizacja głosowania

Głosowanie odbędzie się w dniach 18 czerwca – 2 lipca 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. 

Każdy z głosujących po wejściu na stronę bo.gdynia.pl i przejściu do podstrony głosowania będzie:

* podawał numer PESEL oraz imię matki

* wybierał głosowanie, od którego rozpocznie: Budżet Obywatelski lub Przyjazna Dzielnica

* wybierał jedną dzielnicę, o rozwoju której chce decydować

* wskazywał maksymalnie pięć projektów w BO i maksymalnie trzy w PD, które chce poprzeć

* szeregował wybrane projekty od najważniejszego do najmniej istotnego

Po zalogowaniu do systemu należy wybrać głosowanie, od którego chcemy zacząć: Budżet Obywatelski lub Przyjazną Dzielnicę, a w następnym kroku wskazać dzielnicę, na projekty w której chcemy oddać głos. Ważne, by pamiętać, że można głosować na projekty zgłoszone tylko w jednej dzielnicy, ale dla każdego z głosowań mogą to być dwie różne części miasta.

Po zakończeniu jednego głosowania można od razu przejść do drugiego lub zostawić je na później. W takiej sytuacji znów konieczne będzie zalogowanie na stronie.

Samo głosowanie podzielone jest na dwa kroki – najpierw trzeba zaznaczyć popierane projekty, a następnie uszeregować je w kolejności od najważniejszego. 

 

Wyniki i lista zwycięskich projektów

Preferencje głosującego zostaną przeliczone na punkty, jakie otrzyma każdy z projektów, według następujących zasad:

•    projekty na pierwszym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „1”): 5 punktów

•    projekty na drugim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „2”): 4 punkty

•    projekty na trzecim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „3”): 3 punkty

•    projekty na czwartym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „4”): 2 punkty

•    projekty na piątym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „5”): 1 punkt.

Przelicznik ten będzie zachowany bez względu na to, ile projektów wybierze głosujący. Jeśli ktoś zdecyduje się wybrać z listy dzielnicowej tylko dwa pomysły, będzie musiał przypisać im miejsca od 1 do 2. Tym samym, przydzieli na zadania 9 z 15 punktów, które ma do dyspozycji. 

Wygrają projekty, które zdobędą największą liczbę punktów – aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną dzielnicę. Jeśli zdarzy się, że dwa projekty będą miały taką samą liczbę punktów, o wyborze zadecyduje większa liczba głosujących. 

Pierwszy projekt na liście w każdej z dzielnicy zostanie zrealizowany na pewno. Drugi i kolejne tylko pod warunkiem zmieszczenia się w puli środków dla danej dzielnicy. 

Środki, których nie uda się rozdysponować, powiększą pulę Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy w kolejnej edycji.

Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostaną ogłoszone do 9 lipca na specjalnej konferencji prasowej oraz na stronie bo.gdynia.pl.  

 

Projekt +1

Specjalna nagroda czeka dzielnicę, w której odnotowana zostanie największa frekwencja głosujących. W podziękowaniu za ich aktywność zrealizowany tu zostanie dodatkowy projekt, czyli „+1” – pierwszy z tych, które w głosowaniu na BO znalazły się pod kreską. 

* każdego dnia o godz. 10 na stronie bo.gdynia.pl oraz na facebookowym profilu BO podawana będzie frekwencja w dzielnicach 

* pierwsze wyniki – we wtorek, 19 czerwca. Ostatnie – w poniedziałek, 2 lipca.

 

Przyjazna Dzielnica

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego będzie powiązane z wyborem projektów w ramach konkursu Przyjazna Dzielnica, który koordynuje Centrum Aktywności Obywatelskiej. 

Każda Rada Dzielnicy musiała przygotować w partnerstwie lokalnym co najmniej trzy projekty dotyczące działań z zakresu:

* szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy,

* organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych,

* działań kulturalnych, sportowych,

* podnoszenia poczucia bezpieczeństwa,

* a także działań na rzecz rodziny.

W całym mieście przygotowano 101 projektów. Mieszkańcy dzielnic będą wybierać spośród następującej liczby:

* Babie Doły: 3

* Chwarzno-Wiczlino: 4

* Chylonia: 4

* Cisowa: 3

* Dąbrowa: 14

* Działki Leśne: 4

* Grabówek: 5

* Kamienna Góra: 5

* Karwiny: 4

* Leszczynki: 9

* Mały Kack: 3

* Obłuże: 4

* Oksywie: 5

* Orłowo: 4

* Pogórze: 3

* Pustki Cisowskie-Demptowo: 3

* Redłowo: 3

* Śródmieście: 4

* Wielki Kack: 6

* Witomino-Leśniczówka: 3

* Witomino-Radiostacja: 4

* Wzgórze św. Maksymiliana: 4

Wybór projektów będzie odbywał się analogicznie do tego w Budżecie Obywatelskim, z tą różnicą, że każdy mieszkaniec będzie wybierał maksymalnie trzy projekty. Projekty uznane za najważniejsze (oznaczone przez głosującego cyfrą „1”) otrzymają 3 punkty, zaś propozycje najmniej istotne (oznaczone przez głosującego cyfrą „3”) – jeden punkt.

Opisy pomysłów, na które można będzie głosować, znajdują się na stronie bo.gdynia.pl. Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogą zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. W sumie, na cały konkurs Przyjazna Dzielnica przeznaczono 550 000 zł. W sprawach związanych z konkursem Przyjazna Dzielnica prosimy o kontakt z: Centrum Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-832 Gdynia, pokój: 102, telefon: 58 66 88 777, e-mail: cao@gdynia.pl 

 

Co, jeśli nie masz dostępu do internetu?

Osoby, które nie mają własnego komputera lub nie dysponują dostępem do sieci mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej Dzielnicy w następujących miejscach:

• Laboratorium Innowacji Społecznych

– ul. Żeromskiego 31

– al. Zwycięstwa 96/98 (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, u zbiegu z ul. Stryjską)

– Wymiennikownia, ul. Kartuska 20 B

• Centrum Sąsiedzkie Przystań Lipowa 15

• Centrum Sąsiedzkie Przystań Śmidowicza 49

• Urząd Miasta Gdyni – al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

• Gdynia InfoBox – ul. Świętojańska 30

• Centrum Aktywności Seniora – ul. 3 Maja 27-31

• MOPS, ul. Grabowo 2

• Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31

• siedziby rad dzielnic (adresy na www.gdynia.pl)

• miejskie kluby seniora (adresy na cas.gdynia.pl)

• filie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Głosowanie będzie możliwe w godzinach pracy placówek i instytucji.

• Gdyńskie centra i galerie handlowe Szperk, Riviera, Klif, Batory, Tesco Chylonia (od piątku do niedzieli)

 

Każdy mieszkaniec może zachęcać gdynian do oddania głosu za pomocą swojego komputera, tabletu czy komórki. System pozwala oddać głos z jednego urządzenia dowolnej liczbie osób. Podczas głosowania każdy będzie musiał wpisać swój numer PESEL oraz imię matki. To na tej podstawie będziemy mieli pewność, że nikt nie zagłosuje dwa razy.

 

Uprawnieni do głosowania

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy w Gdyni (bez względu na wiek). W praktyce oznacza to, że każdy głosujący powinien być zameldowany w Gdyni lub znajdować się w rejestrze wyborców. 

Mieszkańcy, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków, mogą dopisać się do listy głosujących w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej Dzielnicy. W tym celu:

* należy wydrukować, wypełnić i podpisać oświadczenie udostępnione do pobrania na stronie internetowej;

* przynieść podpisane oświadczenie do: 

• Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego)

• Pracowni LIS (budynek IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa

96/98, wejście od ul. Stryjskiej)

• Centrów Sąsiedzkich: Przystań Lipowa 15 (Wielki Kack, ul. Lipowa 15) oraz Przystań Śmidowicza 49

(Oksywie, ul. Śmidowicza 49).

W przypadku oświadczeń składanych przez osoby niepełnoletnie podpisują je rodzice/prawni opiekunowie.

Deklarację mogą również wypełnić cudzoziemcy mieszkający w Gdyni.