Zapoznaj się z ewaluacją Budżetu Obywatelskiego 2017! – BO Gdynia

Zapoznaj się z ewaluacją Budżetu Obywatelskiego 2017!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Zapoznaj się z ewaluacją Budżetu Obywatelskiego 2017!

Kropeczki jako tło sekcji

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym ewaluację Budżetu Obywatelskiego 2017 w Gdyni, przygotowanym przez Laboratorium Innowacji Społecznych. Podsumowuje on działania ewaluacyjne prowadzone od marca do grudnia 2017 roku, w ciągu całego okresu realizacji czwartej edycji BO.

W ramach ewaluacji zbierano opinie i rekomendacje co do ewentualnych zmian w procesie od różnych grup interesariuszy BO: autorów wniosków, osób głosujących na projekty, jak i przedstawicieli administracji publicznej zaangażowanych w BO. Oprócz tego analizie poddano dane zastane dotyczące m.in. liczby, kategorii i kosztów zgłoszonych i zwycięskich wniosków oraz dane pochodzące z systemu głosowania. Tam gdzie było to możliwe, dokonano również porównania wybranych danych z bieżącej i poprzednich edycji BO.

Raport z ewaluacji BO 2017