Przygotowania do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2017 na ostatniej prostej – BO Gdynia

Przygotowania do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2017 na ostatniej prostej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Przygotowania do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2017 na ostatniej prostej

Kropeczki jako tło sekcji

 

Lada dzień będzie wiadomo na pewno, spośród jakich inicjatyw zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego będą mogli w tym roku wybierać mieszkańcy. I tym samym – na co zostanie przeznaczone ponad 5 milionów złotych.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostały dokładnie 162 projekty. Najwięcej z nich dotyczyło inicjatyw związanych z rekreacją – w tym m.in. budowy nowych siłowni zewnętrznych, ogólnodostępnych boisk czy placów zabaw dla dzieci. Co  warto podkreślić, najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Dąbrowy, Małego Kacka, Grabówka i Orłowa.

Nabór wniosków do tegorocznej puli BO trwał do połowy kwietnia. Kolejne tygodnie przebiegły pod znakiem weryfikacji projektów pod kątem formalnym, którą prowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych. Pozwoliło to następnie na przekazanie wniosków do gruntownej analizy, techniczno-finansowej, przez właściwe komórki i jednostki organizacyjne.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni sprawdza 31 wniosków, Gdyńskie Centrum Sportu – 39 , Zarząd Dróg i Zieleni 72, Biuro Ogrodnika Miasta – 7, Wydział Budynków UM – 10, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 3, ZKM – 1, Pomorski Park Naukowo Technologiczny również analizuje jeden wniosek. Urzędnicy upewniają się, czy złożone przez mieszkańców projekty są zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego lub m.in. czy mieszczą się w puli środków BO. To ważny etap, którego zakończenie przyspieszy proces realizacji zwycięskich projektów.

Warto pamiętać, że jeśli któryś z wniosków wymagać będzie zmian – urzędnicy skontaktują się z wnioskodawcą, by wypracować rozwiązanie. Proces ten trwać będzie jeszcze do końca sierpnia. Najpóźniej do 12 września poznamy ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania.

Głosowanie na gdyński Budżet Obywatelski 2017 rozpocznie się 18 września, a zakończy 2 października. Będzie to czas, w którym autorzy projektów będą mogli promować swoje inicjatywy wśród mieszkańców i zachęcać ich do głosowania. Warto pamiętać, że o ile jednostki miejskie – jak m.in. biblioteki czy szkoły – nie mogą wskazywać konkretnych projektów, tak w kolejnych tygodniach będą promować Budżet Obywatelski jako ideę i narzędzie, a w razie potrzeby udzielać wskazówek wnioskodawcom.

Stąd m.in. 4 września odbędą się specjalne warsztaty z promocji projektów BO w social media, które organizuje Laboratorium Innowacji Społecznych. Bedzie też można dowiedzieć się, na jakie wsparcie ze strony LIS mogą liczyć autorzy projektów poddanych pod głosowanie.

Pracowników LIS zachęcających do zapoznania się ze wszystkimi projektami oraz wzięcia udziału w głosowaniu, będzie można spotkać także podczas wydarzeń w mieście, jak m.in. Światowy Dzień Serca, Dary Ziemi czy podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Na czas ich trwania rozstawiony zostanie specjalny namiot, który stanie się swoistym centrum informacyjnym Budżetu Obywatelskiego 2017.

Co więcej – również na co dzień będzie można spotkać specjalnie powołane tzw. mobilne brygady BO. Około 20 osób będzie przemierzać najczęściej uczęszczane przez gdynian miejsca, a tam – zachęcać do głosowania, odpowiadać na nurtujące pytania, czy pomagać w oddaniu głosu. Ekipy będzie można spotkać m.in. na bulwarze Nadmorskim,  w centrach handlowych, urzędach, ale także w dzielnicach.

W tegorocznej edycji pula środków BO, do podziału na wszystkie dzielnice miasta, to 5 310 198 zł. To kwota podstawowa w wysokości 4 660 000 zł oraz 650 198 zł niewykorzystane w poprzedniej edycji BO.

Aktualności i szczegółowe informacje dotyczące głosowania w Budżecie Obywatelskim znajdują się na stronie internetowej bo.gdynia.pl oraz na facebook.com/budzetobywatelskigdynia.