Od piątku, 17 marca, możesz złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego 2017 – BO Gdynia

Od piątku, 17 marca, możesz złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego 2017

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Od piątku, 17 marca, możesz złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego 2017

Kropeczki jako tło sekcji

Nabór wniosków pod głosowanie w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Gdyni rozpoczyna się w piątek, 17 marca. Zgłoś pomysł, którego realizacja korzystnie wpłynie na życie w mieście. Szczegółową instrukcję, jak przygotować projekt, znajdziesz w aktualnym wydaniu tygodnika Ratusz oraz pod adresem:

Wkładka do tygodnika „Ratusz”

Możesz przyjść na otwarte spotkanie w dzielnicy lub Maraton Pisania Wniosków – w dopełnieniu formalności pomogą te same osoby, które później będą dokument ten weryfikować. Icj kalendarz dostępny jest tu:

Spotkania w dzielnicach i maratony pisania wniosków

Pomysł to podstawa
Na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w tym roku jest 5 310 198 złotych. Pod głosowanie będą mogły zostać oddane projekty dotyczące ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia; rekreacji; działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków oraz zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji.
– Należy pamiętać, że zgłaszany projekt powinien zakładać ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców. To znaczy, że każdy zainteresowany powinien mieć swobodny dostęp do realizacji przez co najmniej sześć godzin od poniedziałku do piątku oraz przez 10 godzin w soboty i niedziele (w przedziale czasowym 8-22). Nie będzie mógł to być zatem np. plac zabaw na zamkniętym terenie czy park piknikowy tylko dla mieszkańców jednego osiedla – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynującego gdyński BO. 

Pomożemy w formalnościach
Wniosek do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który zyska poparcie 25 zameldowanych mieszkańców dzielnicy, w której realizowany miałby być projekt. Nowością w tegorocznych zasadach jest to, że wnioski, które w poprzednich latach zostały pozytywnie zweryfikowane i poddane pod głosowanie mieszkańców, można złożyć jeszcze raz i to bez ponownego zbierania podpisów gdynian.
Kolejną zmianą jest także obowiązek wpisania we wniosek tytułu, który wprost wskazywać będzie na tematykę inicjatywy. To ma przyspieszyć weryfikację wniosków oraz ułatwić głosowanie mieszkańcom. Wszystkie niezbędne dokumenty – formularze zgłoszeniowe, kosztorysy, oświadczenia właścicieli nieruchomości i wzory umów użyczenia gruntów (dla projektów realizowanych na terenach poza zasobami gminy) – znajdują się już na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

Gotowe wnioski należy składać do 14 kwietnia, o przyjęciu decyduje data doręczenia. Dokumenty można oddać na trzy sposoby:
→ przez Internet: pośrednictwem portalu gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego lub pocztą elektroniczną na adres bo@gdynia.pl
→ osobiście: w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni oraz w siedzibach rad dzielnic (adresy rad dzielnic znajdują się na stronie www.gdynia.pl)
→ pocztą tradycyjną: na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”.
Każdy, kto chciałby porozmawiać o swoim pomyśle, może przyjść na jedno z 23 spotkań organizowanych we wszystkich dzielnicach miasta. Z kolei osoby, które chcą skorzystać z pomocy  na etapie wypełniania dokumentów, powinny przyjść na Maraton Pisania Wniosków.