Druga edycja gdyńskiego budżetu obywatelskiego zakończona! – BO Gdynia

Druga edycja gdyńskiego budżetu obywatelskiego zakończona!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Druga edycja gdyńskiego budżetu obywatelskiego zakończona!

Kropeczki jako tło sekcji
W głosowaniu, które trwało od 25 października do środy, 4 listopada, udział wzięło 47 612 osób – 20 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania.
To o blisko 7000 tysięcy więcej niż w roku 2014, gdy budżet obywatelski w Gdyni debiutował.

Najmłodszy głosujący mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 100 lat.

Największe poruszenie budżet obywatelski wywołał w trzech dzielnicach. Rekordową frekwencję – ponad 40 procent głosujących, osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie. Bardzo chętnie (blisko 35 procent uprawnionych) głosy oddawali mieszkańcy Grabówka oraz Wzgórza Św. Maksymiliana. Najrzadziej głosowali mieszkańcy dzielnicy Śródmieście (frekwencja nie przekroczyła czterech procent), co może być związane z tym, że to jedyna dzielnica, w której jedyne dwa zgłoszone projekty mieściły się w puli środków na nią przypadających, więc wybór był praktycznie symboliczny. Na Pogórzu frekwencja tylko w niewielkim stopniu przekroczyła 10 procent.
W gdyńskim budżecie obywatelskim 2015 do podziału było dokładnie 4 597 797 złotych.
W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu – 24, najmniej na Cisowej i w Śródmieściu – po dwa. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl. Do realizacji wybranych przez mieszkańców zostało 39 projektów (w tym osiem na terenach przyszkolnych).
Najwięcej głosów w całym mieście otrzymał projekt „Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego, budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej” pod nazwą Aktywna Chylonia o wartości 350 000 zł zgłoszony w Chyloni.

W stosunku do zeszłego roku, gdy zwyciężyło 41 projektów, przedsięwzięcia wybrane w tegorocznej edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe.

Cztery dzielnice wykorzystały całe pule przeznaczonych dla nich środków, osiem było wyczerpania tej puli bardzo bliskie. Wybranym projektem o największej wartościjest „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie” opiewający na całą pulę środków przypadających na dzielnicę Chwarzno-Wiczlino,  czyli o wartości 546 150,00 zł.
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są  przede wszystkim boiska, różnego typu przestrzenie do ćwiczeń fizycznych, place zabaw, a także projekty wyciszenia ruchu drogowego, remonty ulic i chodników oraz dwa (z dwóch złożonych) wybiegi dla psów.

Na podkreślenie zasługuje ogromne zaangażowanie projektodawców, którzy od pierwszych chwil głosowania zaskakiwali pomysłami na promocję zgłoszonych przez siebie przedsięwzięć. Kręcili filmy zamieszczane później w internecie, aktywnie działali na portalach społecznościowych, tworzyli zabawne memy, chętnie korzystali z tablic wyborczych przekazanych na potrzeby głosowania w budżecie obywatelskim.  Większość dzielnic w tegorocznej edycji, co znajduje odzwierciedlenie także w wynikach głosowania, miało swoich niekwestionowanych liderów, którzy poprzez prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, promocyjnej i dialogu z mieszkańcami wysunęli się na prowadzenie w rankingu.

Od niedzieli, 25 października, w kilku punktach Gdyni spotkać można było tzw. lotne brygady – wolontariuszy i pracowników Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy wyjaśniali zasady BO, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali – wyposażeni byli w urządzenia z mobilnym internetem.  Pracownicy PPNT odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze. Wsparciem służyli pracownicy instytucji miejskich – np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic,  proboszczowie gdyńskich parafii. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wszystkim należą się gorące podziękowania.

Równolegle do głosowania mieszkańcy byli pytani o to, jak oceniają cały sposób realizacji budżetu obywatelskiego w Gdyni. Zebrane wyniki pozwolą w przyszłych edycjach jeszcze bardziej rozbudowywać pomysł na realizację gdyńskiego budżetu w oparciu o potrzeby gdynian.